IntDemo – utlysningen är nu öppen.

IntDemo – Internationellt flygtekniskt demonstratorprogram för ökad konkurrenskraft, miljöanpassning och flygsäkerhet

Syftet med utlysningen är att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft och möjliggöra svenskt deltagande i internationella bilaterala eller multinationella demonstratorprogram.  Dessutom ska utlysningen även bidra till att små- och medelstora företag, universitetet, högskola och institut, genom deltagande i projekten ska kunna delta i internationella demonstratorprogram.

Tidtabell
Öppningsdatum                               25 oktober 2019
Sista ansökningsdag                       17 januari 2020
Senaste beslutdatum                    17 februari 2020
Projektstart tidigast                        1 januari 2020
Projektstart senast                         1 juni 2020
Projektslut senast                           31 december 2023

Utlysningen är nu öppen på Vinnovas hemsida – IntDemo

Utlysningstexten kan också laddas ner HÄR