Archive | E_VINNOVA

Svenskt deltagande i projekt om eldrivna flygplan

Mälardalens Högskola (MDH) deltar i EU-projektet TRADE – ”Turbo Electric Aircraft Design Environment”. En sammanfattande projektinformation från MDH: Framtidens flygplan behöver drivas av förnybar energi för att minska risken för negativ påverkan på miljön. Och enligt forskare vid Mälardalens högskola (MDH) är det eldrivna flygplan som är den hållbara lösningen för framtiden. Sedan 1940-talet har […]

Continue Reading

BLADE fick pris och gick på signeringsparty

Laminärvingedemonstratorn BLADE, som vi skrivit om tidigare, belönades i början av mars i år med Aviation Weeks 61:a Annual Laureate Award Winners for Business, Defense, Space, and Commercial Aviation. Demonstratorn, som är en vinge med extremt fin yta för att luftströmmen runt den ska ges så lite motstånd som möjligt, fick teknikpriset i kategorin airliners. […]

Continue Reading

Clean Sky lyfter IMA och REPLAB

EU:s största flygforskningsprogram någonsin, Clean Sky 2, arbetar för att utveckla närmare samverkan med europeiska strukturfonder. Det banbrytande avtalet mellan Clean Sky 2 och två svenska regioner som vi rapporterat om tidigare är en del av just detta. Synergier mellan de två finansieringsformerna förväntas ge effektivare utnyttjande av offentlig finansiering och därmed bidra till att […]

Continue Reading

Seminarium i Bryssel

Sverige har ett bra ”track record” när det gäller att bidra till europeisk innovation. Men är detta tillräckligt känt i Bryssel? Innovair anordnade 3 maj, tillsammans med Aerospace Cluster Sweden (ACS), Swedish Aerospace Industries (SAI) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), ett flyg- och rymdseminarium i Bryssel. Syftet var att öka kunskapen om hur den konkurrenskraftiga […]

Continue Reading

Forskare debatterar flyget

I kondensstrimmorna av den debatt som förts under senaste året om flyget och dess klimatpåverkan är det nu fem flygforskare som tagit turbinbladet från munnen och uttalat sin mening. Det handlar om de i Innovairsammanhang välkända professorerna Tomas Grönstedt, Chalmers; Dan Henningson, KTH; Petter Krus, LiU; Anders Lundbladh, Chalmers och GKN Aerospace samt doktoranden Sebastian […]

Continue Reading

ACS expanderar norrut

De kommande tio åren förväntas investeringar för flera hundratals miljoner kronor i det arktiska området. I samklang med detta har en ny klusternod, ACS North, i Kiruna invigts. ACS är naturligtvis Aerospace Cluster Sweden, som byggt upp en stark och välfungerande klusterverksamhet för flyg- och rymdverksamheten runt Linköping och Trollhättan. I och med ACS North […]

Continue Reading

GKN bjöd på lyckad NFFP-konferens

Den 15–16 maj arrangerade GKN Aerospace för första gången en NFFP-konferens där doktorander, projektledare, klusterledare och GKN-anställda träffades och diskuterade den senaste forskningen inom flygteknik. Syftet med NFFP (Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet) är att öka den svenska flygindustrins konkurrenskraft genom att vidareutveckla forskningsresurserna vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor. 2017 låg Sverige på första plats i […]

Continue Reading

Darja Isaksson – ny generaldirektör Vinnova

Regeringen har utsett Darja Isaksson till ny generaldirektör för Vinnova. Hon kommer närmast från rollen som konsult och digital strateg. Darja Isaksson tillträder sin befattning den 20 augusti 2018. Darja Isaksson har lång chefserfarenhet från den privata sektorn. På det statliga området sitter hon bland annat som ledamot för nationella innovationsrådet, nationella samverkansprogrammet Life Science […]

Continue Reading

SARC invigning 18-19 juni i Linköping

  Swedish Aeronautics Research Center Inbjudan till invigning av Swedish Aeronautics Research Center (SARC) (please see English version below) För att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga inom flygsektorn har INNOVAIR med hjälp av finansiering från VINNOVA tagit initiativ till att etablera et nationellt akademisk flygforskningscenter I Sverige. Det huvudsakliga motivet är att etablera ett forskningsnätverk […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »