Skip to main content
search

Utlysning: Planeringsbidrag inför internationell ansökan till Horisont Europa 2024

Inlägg av 1 februari, 2024april 12th, 2024Övrigt, Vinnova

Är du intresserad av att söka internationell finansiering? Jobbar du med industri, hälsa, livsmedel, mobilitet eller hållbara samhällen? Nu har Vinnova ett erbjudande om planeringsbidrag för projektidéer till en internationell utlysning inom Horisont Europa. Man kan få pengar för att skriva ansökan eller för att utveckla projektteamet.

Genom att delta i internationella samarbeten får svenska organisationer bättre möjligheter att främja global hållbarhet och öka Sveriges konkurrenskraft. Målet med planeringsbidragen är att öka svenska aktörers möjlighet till internationell finansiering.

Vad kan man söka för?

Utveckling av en ansökan till en internationell utlysning inom Horisont Europa. Aktiviteter som stärker ansökan eller teamets sammansättning kan finansieras. Erbjudandet gäller för internationella utlysningar inom något av följande områden; Hållbar industri, Hållbara samhällen, Hållbar precisionshälsa, Hållbara matsystem och Hållbar mobilitet.

Vem kan söka?

Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill förbättra sina projektansökningar och möjligheter till finansiering: akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF), i Sverige, som planerar att ansöka i en internationell utlysning inom Horisont Europa.

Hur mycket kan man söka?

Projektparter kan söka upp till 300 000 kronor. Svenska aktörer som planerar att koordinera ett projekt inom Horisont Europa kan söka upp till 500 000 kronor. Arbetet ska genomföras inom 12 månader.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

  • 1 februari 2024: Första datum för ansökan.
  • 27 mars 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i första ansökningsperioden.
  • 4 juni 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i andra ansökningsperioden.
  • 25 september 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i tredje ansökningsperioden.
  • 26 november 2024 klockan 14: Sista datum för ansökan i sista ansökningsperioden.

Läs alla detaljer på Vinnovas sida om utlysningen.

Lycka till med din ansökan!

Close Menu