Skip to main content
search
All Posts By

gunnarlinn

Anmälan till Digi Demo Day 2022

Inlägg av Övrigt

Digi Demo Day 2022, den stora inspirationsdagen för digital inno­vation, äger rum virtuellt den 25 oktober klockan 9.00–12.15. I år är det sex stycken strategiska innovationsprogram som står bakom: BioInnovation, SIO Grafen, LIGHTer, Produktion2030, Smartare elektroniksystem och Innovair.

Program (finns även i fin PDF-form här):

9.00 DigiDemoDays roll och relevans för svensk digitalisering och innovation. Yvonne Rosmark, Innovair; Cecilia Ramberg, SIP Lättvikt; Cecilia Warrol, Produktion2030. Utmaningen med digitalisering ur ett myndighetsperspektiv. Johan Rignér, Vinnova.

Block 1: Produktutveckling

9.30 Development of a Digital Framework for Multidisciplinary Design Exploration in a European project – DEFAINE. Petter Andersson, GKN Aerospace; Christopher Jouannet, Saab Aeronautics.

9.55 What state-of-the-art CFD simulation can do regarding fluid flow, heat transfer, turbulent combustion, fire and explosion. Yan Liu, Simtec Soft Sweden.

10.15 Användande av simulering vid utmattningstester. Magnus Nyblom, Element Materials Technology.

10.30 Paus.

Block 2: Produktion

10.45 Saab digitaliseringsresa mot framtidens flygplansfabrik Ind 4.0. Mika Kiiveri, Saab Aeronautics.

11.05 Automatiserad 3D-printing av defektfria flygmotorkomponenter genom robust processreglering. Almir Heralic, Procada.

Block 3: Tillämpning

11.25 Obemannade flygledartorn och digitaliseringens betydelse för framtidens lufthamn. Catarina Lindholm, Saab Aeronautics.

12.00 Summering av dagen

12.10 Tack och avslutning

(Med reservation för ändringar.)

Anmäl dig via formuläret nedan senast 21 oktober, så ”ses” vi 25 oktober. Välkommen!

SARC håller årsmöte

Inlägg av Övrigt

SARCs årsmöte 2022 arrangeras 24–26 augusti av Luleå tekniska universitet (LTU) på Space Campus i Kiruna. Följ med oss till norra Sveriges rymdpärla under tre dagar fulla av presentationer, nätverkande och tekniska besök – kanske inte i rymden men klart rymdrelaterade: rymdbasen Esrange Space Center och/eller den nya forskningsanläggningen EISCAT-3D i Abisko.

Som alltid välkomnar vi särskilt alla doktorander med kopppling till SARC, NFFP7 och Forskarskolan i rymdteknik att presentera sina pågående arbeten.

Läs mer och anmäl dig här.

Två bilaterala SARC-aktiviteter om samverkande flyg

Inlägg av Övrigt

För andra gången anordnar det svenska flygtekniska forskningscentret SARC och dess brasilianska motsvarighet BARINet sin SARC-BARINet Aerospace Competition. Tävlingen uppmuntrar samarbete mellan akademiska discipliner såväl som mellan akademi och industri och är avsedd som en accelerator inom forskningsområdena system av system och, specifikt, samarbetande UAV:er.

Tävlingen är öppen för aktörer från Sverige och Brasilien, men inte nödvändigtvis bara från organisationer under SARC-BARINet-paraplyet. Första inlämning är 1 juli. Se allt om tävlingen här.

Dessutom ordnar SARC en workshop om Collaborative Aircraft Design using the CPACS Standard tillsammans med tyska luftfartsforskningscentret DLR (ZAL, Hamburg). Fokus för workshoppen ligger på den holistiska syn på flygplansdesign som framtidens klimatneutrala flyg ställer krav på. Revolutionerande tekniker behöver integreras med varandra, vilket kräver nya nivåer av simulering, exempelvis med den dedikerade datamodellen Common Parametric Aircraft Configuration Scheme (CPACS).

Workshoppen hålls på Linköpings universitet den 13–14 juni. Läs mer och anmäl dig här.

Koll på Saabs NFFP-projekt

Inlägg av Övrigt

På liknande sätt som GKN gjorde i höstas bjöd Saab i början av maj in till en samlad presentation av de NFFP-finansierade teknikområden inom vilka Saab är industripartner. Teknikområdena, som hanteras av de så kallade teknik­klustren, presenterades av respektive klusterledare. Syftet var dels att redo­visa tekniska resultat och projektstatus för Innovair och Vinnova, dels att få de olika klusterledarna att träffas och utbyta erfarenheter.

Presentationen var också startskottet för Saabs del av den projektutvärdering som Innovair startade för GKN-projekten i höstas. Denna utvärdering är till för att skapa en god taktisk lägesbild som komplement till projektens formella status­rapportering till Vinnova varje halvår. Både de akademiska handledarna och de industriella klusterledarna får lämna sina omdömen bland annat om hur projekten bidrar till den strategiska helhet som sätts upp inom ramen för områdets gemensamma agenda NRIA Flyg.

Första T-7A Red Hawk rullas ut

Inlägg av Övrigt

Vid en ceremoni 28 april vid Boeings produktionsanläggningar i St Louis, USA, visade Saab och Boeing upp det första serieproducerade skolflygplanet av typen T-7A Red Hawk som byggts under programfasen Engineering and Manufacturing Development (EMD).

Bakkroppen är tillverkad i Linköping och är anpassad för serieproduktion. Nu väntar en intensiv utprovning och sedan börjar serie­leveranser med bakkroppar tillverkade av Saab i den nya fabriken i West Lafayette, Indiana.

Med T-7A Red Hawk har Boeing och Saab tillämpat en innovativ digital strategi för design, utveckling och produktion av militära flygplan. I flera år har så kallad model-based definition varit en del av Saabs framgångar – först med utvecklingen av Gripen E och nu som del av T-7A Red Hawk.

Läs mer i denna pressrelease.

Sverige femma i Horizon Europe

Inlägg av Övrigt

I EU-forskningsprogrammet Horizon Europes senaste utlysning inom flygforskning vann svenska företag och akademi flera viktiga projekt. Utvärderingen av utfallet visade att Sverige hamnade så högt som på femte plats i antal projekt efter Spanien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, men före ”flygländer” som Italien, Belgien och Nederländerna.

EasyJet + GKN Aerospace = vätgas

Inlägg av Övrigt

Flygbolaget EasyJet stödjer GKN Aerospaces utveckling av tekniker för vätgasdrift, både för förbränning i gasturbiner och för användning i bränsleceller som producerar el till elmotorer.

Gasturbinspåret hanteras av det svenska tvååriga GKN Aerospace-ledda samarbetsprogrammet H2JET som siktar på lösningar för civila medeldistansflygplan, medan bränslecellsspåret utvecklas i H2GEAR, ett GKN Aerospace-drivet banbrytande brittiskt samarbetsprogram som siktar på målgruppen mindre regionalflygplan.

EasyJet kommer bland annat att erbjuda demonstrations­möjligheter och ge insikter i operativa krav och ekonomi.

Unikt bilateralt samverkansevent

Inlägg av Övrigt

Innovationsbesök från Storbritannien samlade svensk och brittisk trippelhelix i ett unikt möte med mingel på brittiska ambassaden.

Som ett led i Sveriges och Storbritanniens mångåriga bilaterala samarbete inom flyg­teknik skedde 16–20 maj ett innovationsbesök i Sverige, under namnet Sustainable Aviation – Global Business Innovation Programme Sweden, där 15 deltagande brittiska SMF tillsammans med representanter från Vinnovas brittiska motsvarighet Innovate UK besökte attraktiva svenska parter i Mölndal, Älvängen, Trollhättan, Linköping och Skellefteå.

Besöksturnén kröntes av en mottagning och workshop i brittiska ambassadörens residens i Stockholm dit representanter från riksdagen (miljö- och trafikutskotten), Regeringskansliet, Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, VTI, FM, FMV, FOI, KTH, Chalmers, LiU, LTU och Mälardalens universitet inbjudits.

Besöket samplanerades av Innovair, dess brittiska motsvarighet Aerospace Technology Institute (ATI), Innovate UK och den brittiska ambassaden i Stockholm. Syftet var att utveckla möjligheter för brittiska och svenska industrier att gemensamt öka sin internationella konkurrenskraft med fokus på flygets miljöfrågor, vilket måste göras gemensamt av hela trippelhelixen – akademi/institut, industri och offentlig sektor – som alltså deltog i detta unika samverkansevent i Innovationssverige.

Read More

GKN Aerospace strategisk partner i Clean Aviation

Inlägg av Övrigt
GKN Aerospace i Trollhättan  har utsetts till strategisk partner (founding member) i Clean Aviation, EU:s nya partnerskap för forskning och innovation för flyg som ska utveckla ny banbrytande flygteknik för klimatneutralitet för Europas flyg till 2050. Företaget tar härmed plats i de strategiska grupper som styr inriktningen hos partnerskapet, samt att man förbinder sig att bidra till de stora egensatsningar som behövs – exempelvis genom Innovairs demonstrationsprogram IntDemo. Dessutom kan medlemsstatusen förenkla kontakterna med Clean Aviation för SMF, akademi och institut i Sverige.

Nytt lättviktskoncept för turbinstruktur

Inlägg av Övrigt

GKN Aerospace har utvecklat en ny lättviktskonstruktion för den bakre turbinstrukturen (TRS) i en flygmotor. Innovativ design, ny legering och toppmoderna tillverkningsmetoder har resulterat i en viktbesparing på 14 % jämfört med traditionell struktur – en vinst som kan tas ut i form av minskad bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp.

Projektet är ett praktexempel på samverkan: Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan har bidragit med lasersvetsning och additiv tillverkning. Aerodynamisk validering ägde rum vid en unik testanläggning på Chalmers, finansierad genom NFFP. Från SMF-sidan har Brogren Industries medverkat.

Close Menu