Skip to main content
search
All Posts By

gunnarlinn

Digi Demo Day 2022

Inlägg av Övrigt

Årets Digi Demo Day arrangerades som ett web-event av Innovair i samverkan med de strategiska innovationsprogrammen BioInnovation, SIO Grafen, LIGHTer, Produktion2030 och Smartare Elektroniksystem.

Deltagarna togs med på en resa som spände från komplexa digitala utmaningar i mikroskala i den lasersmälta metalldroppen som landar på en metallyta i en 3D-printingprocess, till obemannade flygfarkoster som ska navigera säkert i det civila luftrummet och leverera expresspaket på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Föredragshållarna kom från Saab och GKN liksom från tre olika SMF (Simtec, Brogren Industries och Procada). Projekten som redovisades hade dessutom flera högskolepartner. Den internationella dimensionen täcktes in av dels ett Eureka-projekt mellan Sverige och Nederländerna, dels via en inblick i en ny heldigitaliserad Saab-fabrik i USA.

GKN:s NFFP-konferens 2022

Inlägg av Övrigt

Nationellt flygtekniskt forskningsprogram (NFFP) är en bred finansiering av flygforskning från närings- och försvarsdepartementen under administrativ ledning av Innovair. Under ett par dagar i november arrangerade GKN Aerospace sin femte NFFP-konferens där de NFFP-finansierade doktorandprojekt som körs med GKN som industripartner presenterades.

Fler än 40 doktorander, projektledare, teknikklusterledare och GKN-anställda träffades och utbytte information rörande den senaste forskningen inom flygteknik: turbo­maskiner, framdrivningssystem, livslängd, metalliska material, kompositer, produktionssystem, produktionsprocesser, digitalisering och värdedriven utveckling presenterades av doktorander och forskare från GKN, Chalmers, Högskolan Väst, LTH, LTU och KTH.

För samtliga deltagare var konferensen ett unikt tillfälle för nätverkande, bildning och kommunikation samt för att identifiera synergier och analogier mellan de olika forskningsprojekten. Konferensen hölls i Saab-museet på Innovatum i Trollhättan.

Innovairs årskonferens 2022

Inlägg av Övrigt

Onsdag 16 november var det dags för Innovairs årskonferens 2022 på Stockholm Waterfront.

Vår avgående programdirektör Anders Blom gick igenom vad Innovair har uppnått under hans ledning och blev därefter avtackad av Dag Waldenström och Ann-Christin Adolfsson från Innovairs styrgrupp.

Efter det hade vi förmånen att få höra Roy van Manen, chef för strategisk utveckling på EU-programmet Clean Aviation, prata om var man står i dag i utvecklingen av framtidens klimatneutrala flyg.

Sedan var det dags för Lars Ellbrant från GKN Aerospace att prata grön framdrivning, och Viktoriya Fedorchak från Försvarshögskolan att prata om flygaspekter på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Sofia Schierbeck från Hjärtstoppscentrum och Karolinska Institutet pratade om hur drönare kan leverera hjärtstartare.

Dagen avslutades med att P-O Marklund från Saab Aeronautics talade om ”forskningspusslet” och Mats-Olof Olsson från NFFP som talade om fortsättningen efter NFFP 7. En paneldiskussion hann vi med också, ledd av Yvonne Rosmark, ny programdirektör för Innovair (se intervju här).

Anmälan till referensgrupp NRIA Flyg 2024

Inlägg av Övrigt

Innovair arbetar nu med femte utgåvan av vår strategiska forsknings- och innovationsagenda NRIA Flyg.

För att svensk flygteknisk innovation ska kunna vara relevant, effektiv och konkurrenskraftig är det av högsta vikt att vi får prata med din organisation tidigt i arbetet. Vår analys behöver indata från det breda fältet för att vi ska kunna skapa den strategiskt bästa vägen framåt för vårt eget verksamhetsområde.

Vi hoppas därför att din organisation kan delta på vårt kommande referensgruppsmöte – genom dig eller någon av dina kollegor.

Planen är att vi bland annat ska diskutera nuläge, önskat läge och vägen däremellan inom ett antal identifierade del­områden – och kanske hitta några nya?

Vi är både glada (för vår skull) och ledsna (för din skull) att mötet nu är fulltecknat.

Anmälan till Digi Demo Day 2022

Inlägg av Övrigt

Digi Demo Day 2022, den stora inspirationsdagen för digital inno­vation, äger rum virtuellt den 25 oktober klockan 9.00–12.15. I år är det sex stycken strategiska innovationsprogram som står bakom: BioInnovation, SIO Grafen, LIGHTer, Produktion2030, Smartare elektroniksystem och Innovair.

Program (finns även i fin PDF-form här):

9.00 DigiDemoDays roll och relevans för svensk digitalisering och innovation. Yvonne Rosmark, Innovair; Cecilia Ramberg, SIP Lättvikt; Cecilia Warrol, Produktion2030. Utmaningen med digitalisering ur ett myndighetsperspektiv. Johan Rignér, Vinnova.

Block 1: Produktutveckling

9.30 Development of a Digital Framework for Multidisciplinary Design Exploration in a European project – DEFAINE. Petter Andersson, GKN Aerospace; Christopher Jouannet, Saab Aeronautics.

9.55 What state-of-the-art CFD simulation can do regarding fluid flow, heat transfer, turbulent combustion, fire and explosion. Yan Liu, Simtec Soft Sweden.

10.15 Användande av simulering vid utmattningstester. Magnus Nyblom, Element Materials Technology.

10.30 Paus.

Block 2: Produktion

10.45 Saab digitaliseringsresa mot framtidens flygplansfabrik Ind 4.0. Mika Kiiveri, Saab Aeronautics.

11.05 Automatiserad 3D-printing av defektfria flygmotorkomponenter genom robust processreglering. Almir Heralic, Procada.

Block 3: Tillämpning

11.25 Obemannade flygledartorn och digitaliseringens betydelse för framtidens lufthamn. Catarina Lindholm, Saab Aeronautics.

12.00 Summering av dagen

12.10 Tack och avslutning

(Med reservation för ändringar.)

Anmäl dig via formuläret nedan senast 21 oktober, så ”ses” vi 25 oktober. Välkommen!

SARC håller årsmöte

Inlägg av Övrigt

SARCs årsmöte 2022 arrangeras 24–26 augusti av Luleå tekniska universitet (LTU) på Space Campus i Kiruna. Följ med oss till norra Sveriges rymdpärla under tre dagar fulla av presentationer, nätverkande och tekniska besök – kanske inte i rymden men klart rymdrelaterade: rymdbasen Esrange Space Center och/eller den nya forskningsanläggningen EISCAT-3D i Abisko.

Som alltid välkomnar vi särskilt alla doktorander med kopppling till SARC, NFFP7 och Forskarskolan i rymdteknik att presentera sina pågående arbeten.

Läs mer och anmäl dig här.

Två bilaterala SARC-aktiviteter om samverkande flyg

Inlägg av Övrigt

För andra gången anordnar det svenska flygtekniska forskningscentret SARC och dess brasilianska motsvarighet BARINet sin SARC-BARINet Aerospace Competition. Tävlingen uppmuntrar samarbete mellan akademiska discipliner såväl som mellan akademi och industri och är avsedd som en accelerator inom forskningsområdena system av system och, specifikt, samarbetande UAV:er.

Tävlingen är öppen för aktörer från Sverige och Brasilien, men inte nödvändigtvis bara från organisationer under SARC-BARINet-paraplyet. Första inlämning är 1 juli. Se allt om tävlingen här.

Dessutom ordnar SARC en workshop om Collaborative Aircraft Design using the CPACS Standard tillsammans med tyska luftfartsforskningscentret DLR (ZAL, Hamburg). Fokus för workshoppen ligger på den holistiska syn på flygplansdesign som framtidens klimatneutrala flyg ställer krav på. Revolutionerande tekniker behöver integreras med varandra, vilket kräver nya nivåer av simulering, exempelvis med den dedikerade datamodellen Common Parametric Aircraft Configuration Scheme (CPACS).

Workshoppen hålls på Linköpings universitet den 13–14 juni. Läs mer och anmäl dig här.

Koll på Saabs NFFP-projekt

Inlägg av Övrigt

På liknande sätt som GKN gjorde i höstas bjöd Saab i början av maj in till en samlad presentation av de NFFP-finansierade teknikområden inom vilka Saab är industripartner. Teknikområdena, som hanteras av de så kallade teknik­klustren, presenterades av respektive klusterledare. Syftet var dels att redo­visa tekniska resultat och projektstatus för Innovair och Vinnova, dels att få de olika klusterledarna att träffas och utbyta erfarenheter.

Presentationen var också startskottet för Saabs del av den projektutvärdering som Innovair startade för GKN-projekten i höstas. Denna utvärdering är till för att skapa en god taktisk lägesbild som komplement till projektens formella status­rapportering till Vinnova varje halvår. Både de akademiska handledarna och de industriella klusterledarna får lämna sina omdömen bland annat om hur projekten bidrar till den strategiska helhet som sätts upp inom ramen för områdets gemensamma agenda NRIA Flyg.

Första T-7A Red Hawk rullas ut

Inlägg av Övrigt

Vid en ceremoni 28 april vid Boeings produktionsanläggningar i St Louis, USA, visade Saab och Boeing upp det första serieproducerade skolflygplanet av typen T-7A Red Hawk som byggts under programfasen Engineering and Manufacturing Development (EMD).

Bakkroppen är tillverkad i Linköping och är anpassad för serieproduktion. Nu väntar en intensiv utprovning och sedan börjar serie­leveranser med bakkroppar tillverkade av Saab i den nya fabriken i West Lafayette, Indiana.

Med T-7A Red Hawk har Boeing och Saab tillämpat en innovativ digital strategi för design, utveckling och produktion av militära flygplan. I flera år har så kallad model-based definition varit en del av Saabs framgångar – först med utvecklingen av Gripen E och nu som del av T-7A Red Hawk.

Läs mer i denna pressrelease.

Sverige femma i Horizon Europe

Inlägg av Övrigt

I EU-forskningsprogrammet Horizon Europes senaste utlysning inom flygforskning vann svenska företag och akademi flera viktiga projekt. Utvärderingen av utfallet visade att Sverige hamnade så högt som på femte plats i antal projekt efter Spanien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, men före ”flygländer” som Italien, Belgien och Nederländerna.

Close Menu