Skip to main content
search

Nioårsutvärderingen är färdig

Inlägg av 18 december, 2023mars 28th, 2024Innovair

Swecos nioårsutvärdering av Innovair som strategiskt innovationsprogram (SIP) är genomförd. Utvärderingen bedömer att Innovair är ett ändamålsenligt, effektivt program med hög legitimitet och en stark koordinerande roll både nationellt och internationellt. Programmet bedöms utföra viktiga insatser för internationalisering, kompetensförsörjning och demonstratorer och anses ha ett operativt starkt programkontor.

Utvärderingen anser också att programmet kunde ha varit mer visionärt och proaktivt, sökt länkar till andra teknik- och kunskapsområden och arbetat mer med analys och kommunikation.

Du kan läsa slutpresentationen här: SIP_Slutpresentation_Innovair_231212.pdf

Close Menu