Archive | A_INNOVAIR

UK-Sweden bilateral funding call

UK-Sweden Call for Proposals for Aerospace R&D projects The UK and Sweden are announcing a joint funding call for aerospace R&D projects under the Network Projects programme. Applicants are expected to develop project proposals which have strong market potential for the UK and Sweden and all applications must be guided by the respective aerospace strategies […]

Continue Reading

Workshop nr 7 SE-BRA 14 september i Brasilien

Workshop nr 7 i det svensk-brasilianska samarbetet inom flyg-FoU Brasilien och Sverige har ett etablerat och växande samarbete på mellanstatlig nivå inom flygteknisk innovation. Samarbetet innefattar aktörer och funktioner från akademi, industri och offentlig sektor, och engagerar stora delar av de båda ländernas flygtekniska innovation. Under sex tidigare workshoppar, varav den senaste i Stockholm (KTH) […]

Continue Reading

From SARC Kickoff and Inauguration 18-19 juni

The kick-off event for SARC – The Swedish Aeronautical Research Center – took place in Linköping on June 18-19, 2018 with 110 participants. Carl Rosén, Director General at the Ministry of Enterprise and Innovation, conducted the inauguration ceremony. The full program for the event can be downloaded here: sarc_kickoff_program_final. SARC is an Innovair initiative and […]

Continue Reading

Svenskt deltagande i projekt om eldrivna flygplan

Mälardalens Högskola (MDH) deltar i EU-projektet TRADE – ”Turbo Electric Aircraft Design Environment”. En sammanfattande projektinformation från MDH: Framtidens flygplan behöver drivas av förnybar energi för att minska risken för negativ påverkan på miljön. Och enligt forskare vid Mälardalens högskola (MDH) är det eldrivna flygplan som är den hållbara lösningen för framtiden. Sedan 1940-talet har […]

Continue Reading

BLADE fick pris och gick på signeringsparty

Laminärvingedemonstratorn BLADE, som vi skrivit om tidigare, belönades i början av mars i år med Aviation Weeks 61:a Annual Laureate Award Winners for Business, Defense, Space, and Commercial Aviation. Demonstratorn, som är en vinge med extremt fin yta för att luftströmmen runt den ska ges så lite motstånd som möjligt, fick teknikpriset i kategorin airliners. […]

Continue Reading

Clean Sky lyfter IMA och REPLAB

EU:s största flygforskningsprogram någonsin, Clean Sky 2, arbetar för att utveckla närmare samverkan med europeiska strukturfonder. Det banbrytande avtalet mellan Clean Sky 2 och två svenska regioner som vi rapporterat om tidigare är en del av just detta. Synergier mellan de två finansieringsformerna förväntas ge effektivare utnyttjande av offentlig finansiering och därmed bidra till att […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »