Kategori

Innovair

SIP LIGHTer International Conference – Nov 20-21

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

Welcome to LIGHTer International Conference – Nov 20-21!

This is where great innovative minds meet, focused on the mission to solve big environmental problems by creating lightweight solutions. The conference is filled with crispy fresh technology results from world-leading researchers and the best companies putting it into the market. Read more here

Warmly welcome!

 

 

IntDemo – utlysningen är nu öppen.

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

IntDemo – internationellt flygtekniskt demonstratorprogram för ökad konkurrenskraft, miljöanpassning och flygsäkerhet

I den nya IntDemo-utlysningen möjliggör vi bilateral samverkan med strategiskt prioriterade länder på högre TRL än vad som tidigare medgetts inom ramen för IFFP (som är den internationella delen av det nationella flygforskningsprogrammet NFFP).

Utlysningen är ett kompletterande led i att gemensamt med andra västliga länder bemöta den ökande konkurrensen som globaliseringen innebär. Den totala budgeten för utlysningen är 100 miljoner kronor och slutdatum för ansökningar är 17 januari.

Tidtabell
Öppningsdatum                               25 oktober 2019
Sista ansökningsdag                       17 januari 2020
Senaste beslutdatum                    17 februari 2020
Projektstart tidigast                        1 januari 2020
Projektstart senast                         1 juni 2020
Projektslut senast                           31 december 2023

Utlysningen är nu öppen på Vinnovas hemsida – IntDemo

Utlysningstexten kan också laddas ner HÄR

Innovair/Svenskt Flyg synpunkter på forskningspolitik

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Övrigt

Svenskt Flyg/Innovair har sammanställt ett dokument med synpunkter på regeringens forskningspolitik. Dokumentet är ett inspel inför nästa forskningspolitiska proposition som nu förbereds. Fem strategiska satsningar föreslås för att ytterligare förbättra det svenska innovationssystemet innefattande den forskningspolitiska inriktningen.

 • Komplettera de strategiska innovationsprogrammen med strategiska forskningsprogram for att skapa kompletta innovationssystem
 • Fortsätt/utöka satsningen på testbäddar
 • Skapa en anslagsstruktur for konkurrensneutralitet hos institut och UoH
 • Skapa departementsövergripande samverkan för optimala nationella beslut
 • Stärk den internationella flygforskningen

Hela dokumentet kan laddas ner här: Inspel forskningspolitik Svenskt Flyg-Innovair 191025

FT2019 Congress – Plenary Lectures & Technical Presentations available

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

The FT2019 congress, arranged by the Swedish Society for Aeronautics and Astronautics (FTF) in cooperation with INNOVAIR, was very successful and well attended with 330+ national as well as international participants. The Final Programme is available here.

The excellent Plenary Presentations are already available on this link, and the majority of the Technical Presentations in the parallel sessions are available via this link.

Some pictures from FT2019 are available here.

We thank the speakers, our partners and exhibitors, for their contributions and support, who made the Congress possible and outstanding. We look forward to seeing you all again at ICAS 2022 in Stockholm 4-9 September 2022.

 

 

Swedish Aeronautics & Space Seminar 2019 Brussels 17 October

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Övrigt

Swedish Aeronautics & Space Seminar 2019

Read a summary (in Swedish) from this event on the SAI website.


Announcement of event below.


17 October 2019: 17.00 – 21.00
Venue: Nordic House, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels


The four main associations representing Swedish aeronautics, space and defence industries are proud to invite you to the 3rd Annual Swedish Aeronautics and Space seminar. AeroSpace industries around Europe are facing an increasingly transformative market. On the one hand facing increasing global competition and on the other hand is fully dedicated to supporting the development of greener technologies to meet the challenges presented by climate change. The EU has a pivotal role on the global stage, in providing technological and competitive leadership in the AeroSpace sector.

With a new legislative term just started, the Swedish aeronautics, space and defence industries would like to demonstrate how the sector can contribute in both developing competitive technologies as well as solutions to reducing the environmental footprint of the AeroSpace sector in Europe and globally, with the support of the EU and its affiliated programmes.

Programme

 • Welcome and introduction
 • Presentations 
 • Cocktail and light buffet
 • Exhibition of Swedish aeronautics, space and defence industries

Speakers 

 • Matthias Petschke, Director of EU Satellite Navigation Programs at DG-GROW, European Commission
 • Sara Skyttedal, MEP, Member of the Industry, Research and Energy Committee (ITRE)
 • Henrik Runnemalm, Director for Research and Technology at GKN Aerospace
 • Ron van Manen, Programme Manager, Clean Sky

REGISTER here

Workshop inom kollaborativ automation med fokus på komposittillverkning 7 november i Linköping

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

Aerospace Cluster Sweden, RISE och Compraser Labs samverkar i projektet SVIFFT – Sveriges Framtida Flyg- och Rymdindustri. Inom projektet har bl.a. en testmiljö för automatisering, som riktar sig till små- och medelstora företag verksamma inom komposittillverkning, byggts upp på Compraser Labs i Linköping.

Automatiseringsmiljön är tänkt att vara en plattform för företag som vill lära sig mer om automatisering och även fungera som en praktisk ”verkstad” för utveckling och industriell implementering av tillverkningsteknik.

Tillsammans bjuder vi in till en workshop med fokus på kollaborativa applikationer, där vi visar upp labbet, demonstrerar våra utrustningar och pratar om automation, dess fördelar, begränsningar och möjligheter. Medverkar gör bl.a. SAAB och GKN som ger sin bild av automatiserad kompositproduktion. Det kommer finnas möjlighet att delta via det virtuella projektrummet på Compraser Labs via Skype.

Program med info om anmälan finns HÄR