Skip to main content
search
Kategori

Innovair

VTI in i Innovair

Inlägg av Innovair, Multi use, Övrigt, Vinnova

På Innovairs arbetsgrupps­möte i april gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) en översikt av sin flygtransportforskning. Presentationen landade mycket väl på Innovairs karta och institutet har nu blivit medlem hos oss.

VTI:s forskningschef Magnus Eek, som kommer att bli den som ingår i Innovairs arbetsgrupp för VTI, ser institutets bidrag främst inom modellering, simulering och analys av samhälls- och klimatnyttorna av olika tekniska alternativ.

Läs mer om VTI i denna VTI-presentation.

Flygrelaterade projekt inom avancerad och innovativ digitalisering.

Inlägg av Innovair, Saab Aeronautics, Vinnova

En ny utlysning från Vinnova Avancerad och innovativ digitalisering innehåller möjlighet till flygrelaterade projekt.
Utlysningstexten finns på denna LÄNK.

Catarina Lindholm, Saab efterlyser idéer och förslag till studier kopplat till testbädd Autonom Flygplats.
Mailadress: Catarina.Lindholm(at)saabgroup.com

I Bilagan till utlysningstexten finns följande text:
Framtidens autonoma flygplats:
En av förutsättningarna för nationell och regional tillväxt är tillförlitliga och nära kommunikationer i form av flyg. För att säkerställa detta behöver framtidens flygplats både vara kostnadseffektiv och uppfylla krav på service och säkerhet, vilket uppnås genom hög grad av automatisering och autonomi.
Framtidens flygplats kommer hantera passagerare ”door-to-door”: från in-checkning hemma, hantering av bagage och gods, till ankomst på slutdestination såsom hotell. Detta sker dessutom med hög säkerhet för såväl person som information. Trafikledning och övervakning av framtidens bemannade och obemannade farkoster kommer vara integrerat och vara möjligt att köpa in vid behov (”service-on-demand”).
Detta väntas få stor betydelse för framförallt mindre, regionala flygplatser.

SMF Flyg – Utlysning våren 2022

Inlägg av Arenor/SMF, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Saab Aeronautics, Vinnova

Denna SMF-satsning för flygproduktion, sker inom ramen för Innovair och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) och riktar sig primärt mot etablerade SMF med fler än 4 anställda.

Ansökan sker i år via Vinnovas portal.
Länk till utlysningen, ansökningsblankett samt info om hur ni ansöker hittar ni via följande LÄNK.

Sista ansökningsdag: 22 april 2022 kl 14:00

Smarta mål – en väg till ett lyckat projekt

Inlägg av Akademi/SARC, Arenor/SMF, GKN Aerospace, Innovair, Övrigt, Saab Aeronautics, Vinnova

Webbinar 30 mars 2022 14:00-14:30

Hur formulerar du dina mål? Hur använder du dem? Hur ser du till att komma hela vägen in i mål? Här berättar Johannes Henriksson från Ramboll om en världsberömd planeringsmodell som visar hur ett mål bäst skapas och används för att nå effektiv framgång.

Välkommen att lära dig mer om SMARTA MÅL, där målet blir Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt och Tidsatt = SMART.

Webbinariet arrangeras i samverkan av de strategiska innovationsprogrammen och är ett erbjudande till dig som ska ansöka om projektmedel.

Anmälan på denna länk: https://register.gotowebinar.com/register/8247485518943138063

Innovair at Sweden Innovation Days 2022

Inlägg av Akademi/SARC, Arenor/SMF, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Multi use, Saab Aeronautics, Vinnova

Innovair arranged a seminar at Sweden Innovation Days in Dubai 17-20 January 2022 with the title:
“How we manage to keep our national aerospace sector up there with the big ones”.
Innovair, Sweden’s national strategic innovation programme for aeronautics, is a collaborative and strategic organisation developing, initiating, and fulfilling strategic initiatives in selected areas to strengthen the conditions for the aeronautics sector in Sweden. A range of stakeholders gave their views on how they are able to do what they do with coordination and support from Innovair.
The presenters were:
Anders Blom, Innovair
Petter Krus, SARC
Sofia Öhnell, RISE
Fredrik Olofsson, ACS
Robert Hell, GKN
Göran Bengtsson, Saab

The integrated presentations can be downloaded here: Innovair – Sweden Innovation Days 2022

Hallå – P-O Marklund

Inlägg av Innovair, Övrigt, Saab Aeronautics

P-O Marklund är teknologi- och innovationsdirektör för flygverksamheten inom Saab Aeronautics, och ny i Innovairs styrgrupp.

Sveriges främsta flyg­tekniska konkurrensfördel?

Det är tveklöst vår historik. Att vi har lyckats vara en etablerad flygnation under så många år är faktiskt den enskilt största dörröppnaren in i internationella samarbeten och skälet till att vi ofta blir tillfrågade att vara med. Detta ska vi värna om.

Vad kan Innovair göra?

Sverige behöver en samlad röst och kraft inom flygteknik. Vi har som nation inte råd att driva flera olika agendor; vi behöver satsa gemensamt på denna typ av verksamhet i framtiden – oavsett om man jobbar med stridsflyg, elflyg, motorteknik eller akademisk forskning. Flygteknik är och kommer fortsatt att vara en katalysator för annan teknikutveckling. Utan Innovair skulle det behöva skapas något nytt som tar den uppgiften och det känns ju onödigt. Låt oss fortsätta med detta inom ramen för Innovair.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i styrgruppen?

Jag har själv forsknings­bakgrund och är disputerad, även om det var många år sedan och inom bilindustrin. Jag har också lång erfaren­het av forsknings- och innovationsverksamhet i mina roller på Saab där jag snart närmar mig 20-årsstrecket. Plus självklart ett genuint flygintresse som jag främst exercerar genom att flyga en Piper Arrow som jag är delägare i.

Clean Aviation Scientific Advisory Body – Interested to be a candidate?

Inlägg av Akademi/SARC, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Saab Aeronautics, Vinnova

The Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) is a public-private partnership, launched under the Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation, between the European Union represented by the European Commission and the European aviation sector. Running from 2021 until 2031, its total budget will exceed 4.1 billion€, of which 1.7 billion€ will be funded by the European Union.

The Call for Expression of Interest for Members of the Clean Aviation Scientific Advisory Body is now open. Please find all information on this link.

The Call for Expression of Interest will close on Wed. 5 January 2022, 12:00 CET.

Close Menu