Skip to main content
All Posts By

webmaster

Årsmöte hos SARC

By Akademi/SARC

Årets SARC-årsmöte med runt 70 deltagare hölls på Grand Hotel Saltsjöbaden 4–5 juni. Programmet innehöll många intressanta föredrag från universitet, industri och finansiärer med flera internationella deltagare. Innehållet spände från övergripande diskussioner på högsta systemnivå för både flyg och rymd, inte minst om miljöfrågor, via dual use-aspekter, till handfasta djupdykningar i specifika projekt. Billy Fredrikssons presentation om svenskt flygs historia var en av höjdpunkterna.

Transportforum 2025 – call for abstracts

By Other

Call for Abstracts till Transportforum 2025 är öppet. Välkommen med ditt bidrag till konferensen senast 25 augusti!

Transportforum är indelat i 11 ämnesområden:

 1. Transportpolitik och ekonomi
 2. Trafikteknik, planering och styrning
 3. Kollektivtrafik inklusive järnväg
 4. Samhällsplanering, governance och omställning
 5. Trafiksäkerhet
 6. Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel
 7. Gods och logistik
 8. Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar
 9. Luftfarten och samhället
 10. Digitalisering
 11. Cykling och gångtrafik

Alla inskickade abstract granskas i de elva ämneskommitéerna.

Läs mer på vti.se/transportforum/konferensbidrag-transportforum-2025

Trafikverkets FOI-dag luftfart 3 september 2024

By Other

Trafikverket bjuder in till årets forsknings- och innovationsdag inom luftfart som äger rum i centrala Stockholm den 3 september. Inspireras av intressanta resultat, bidra till nyttogörande och utöka ditt nätverk.

Datum och tid: 3 september 2024 kl. 10.00 – 16.00

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig via länken nedan senast den 20 augusti.

Övrigt: Konferensen är kostnadsfri för anmälda deltagare men vid utebliven närvaro utan avanmälan kommer en avgift om 500 kr att tas ut. Till lunch bjuder vi på en vegetarisk rätt.

Dagen är indelad i fem block:

 1. CSA – Centrum för hållbar luftfart
 2. SESAR
 3. Elflyg
 4. Innovativ luftmobilitet
 5. Forskningsmöjligheter och nyttiggörande

Läs mer och anmäl dig på bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/Evenemang/foi-dag-luftfart-den-3-september-2024/

“Mycket syre i ACS nu” – årsmöte i Trollhättan

By Arenor/SMF

Aerospace Cluster Sweden, som samlar små och medelstora företag (SMF) inom flyg- och rymdteknik, höll 17 april årsmöte på Innovatum Science Park i Trollhättan med nästan 50 deltagare från mer än 30 olika företag.

Besökarna fick starta konferensen med en uppskattad visning av Produktionstekniskt Centrum (PTC). På plats där kunde också Högskolan Väst och GKN Aerospace berätta om hur de jobbar och samverkar på PTC. Resten av eventet hölls på Saab Car Museum där deltagarna, förutom att kunna följa Saabs historia och se deras samling på cirka 120 bilar, också fick ta del av flera olika aktuella ämnen inom flyg och rymd.

Flera viktiga och heta ämnen presenterades under eftermiddagen och handlade om medlemmarnas förmåga, möjligheter till samverkansprojekt och offentlig finansiering för SMF, NATO:s betydelse för svenska SMF och hur flyg- och rymdsektorn kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Dagen avslutades med en presentation kring större satsningar i Sverige inom flyg och rymd. En deltagare sammanfattade dagen med att det är “mycket syre i ACS nu” – ett starkt omdöme.

Läs mer på innovatumsciencepark.se/nyheter/lyckad-arsarskonferens-aerospace-cluster-sweden

Innovair på Aerospace Almedalen

By Arenor/SMF, Försvarsmakten, GKN Aerospace, Innovair, Other, Saab Aeronautics

Den 26:e juni är det återigen dags för Aerospace Almedalen, arenan för flyg och rymd under Almedalsveckan. Representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, företag och branschorganisationer möter dig under en dag fylld av seminarier, samtal och debatt.

Aerospace Almedalen tar utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor som totalförsvar och säkerhet, NATO, luftförsvaret och skyddet av infrastruktur och vårt luftrum, rymdens möjligheter, klimatomställningen och förutsättningarna för våra företag.

Dessutom lanserar Innovair NRIA Flyg 2024, den femte strategiska forsknings- och innovationsagendan för flygteknik.

Mer info finns på aerospacealmedalen.se– välkommen!

NRIA Flyg 2024 lanseras under Aerospace Almedalen

By Innovair

Innovair uppdaterar regelbundet den svenska flygtekniska innovationsstrategin. Nu är det dags för NRIA Flyg 2024.

Vid det här laget är begreppet strategisk innovationsagenda mycket välkänt i Innovationssverige. Vår NRA Flyg 2010 var konceptet som fick stå modell för regeringens satsning på strategiska innovationsagendor, som mynnade ut i skapandet av de 17 strategiska innovationsprogrammen (SIP) varav Innovair är ett. Sedan dess har vi uppdaterat vår strategi regelbundet vart tredje/fjärde år.

Vår helt färska agenda, NRIA Flyg 2024, tydliggör kopplingen mellan vilka samhällsutmaningar vi står inför, vilka mål vi sätter upp för att möta dem och hur vi arbetar för att nå målen. I korthet handlar det om att vi identifierar tre megautmaningar: dels klimatförändringar, dels försämrat säkerhetsläge och geopolitik och dels accelererad teknikutveckling – nya tillämpningar.

På ett övergripande plan är Innovair väl rustat att möta dessa utmaningar eftersom vår verksamhet hittills har varit inriktad på att (civilt) arbeta för att uppnå internationella mål för klimatneutral luftfart och (militärt) stärka svensk försvars- och säkerhetsförmåga. Detta har vi gjort på ett sätt som skapar nationell tillväxt och export, inom både flygteknik och övrigt näringsliv.

Förutom ökande krav på klimatmässig hållbarhet och ett förändrat säkerhetsläge med ökad internationell samverkan är det nya att den accelererade teknikutvecklingen får en allt större betydelse för uppfyllandet av våra övergripande mål. Agendan handlar om vilka möjligheter vi ser inom dessa områden och hur vi kan arbeta för att bibehålla och stärka vår nationella position som flyginnovatör.

De viktigaste budskapen i NRIA Flyg 2024 sammanfattas i våra sex rekommendationer:

 • Säkerställ en fortsatt koordineringsfunktion för svensk flygteknisk forskning och innovation samt initiera en därtill knuten
 • Finansiera säkerställd kärnverksamhet och möjlighet att möta nya tekniker.
 • Stärk insatserna för att öka mångfalden samt attrahera ungdomar och kvinnor.
 • Öka samverkan, nationellt och internationellt.
 • Öka deltagandet av SMF i svensk flyginnovation.
 • Möjliggör produktion av hållbara bränslen.

Agendan är framtagen av nyckelpersoner vid universitet/högskolor, institut, företag, intresseorganisationer och myndigheter (ACS, Chalmers, FM, FMV, FOI, GKN Aerospace, KTH, LiU, NFFP, Saab, SARC, Svenskt Flyg samt SMF och arenor) under processledning av Innovair.

Den officiella presentationen sker på Aerospace Almedalen 26 juni. Agendan finns dock redan nu tillgänglig för intresserade läsare på innovair.org/nriaflyg2024

IVA-seminarium om dual use lockade rekorddeltagande

By Akademi/SARC, Arenor/SMF, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Kompetensförsörjning, Multi use, NFFP, Other, Saab Aeronautics

Forskning som kan användas för både civila och militära syften kallas för dual use-forskning. Den ställer stora krav på etik, lagstiftning och samverkan mellan olika aktörer. Hur ska Sverige hantera dual use-forskning inom flygteknik och andra områden?

Svenska ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) lyfte frågan på ett seminarium 12 februari, arrangerat av Anders Blom, Innovairs tidigare programchef. Förutom Anders Blom medverkade IVAs preses Marcus Wallenberg, ÖB Micael Bydén, statssekreterare Sara Modig, Saabs VD Micael Johansson, Volvo Groupschef för Public & Environmental Affairs Niklas Gustafsson, SARC-professorerna Dan Henningson(KTH) och Anna Öhrwall Rönnbäck (LTU) samt Försvarshögskolans rektor Robert Egnell. Modererade gjorde Vinnovas tidigare generaldirektör Charlotte Brogren. Seminariet lockade ett – enligt IVA – rekorddeltagande: 220 personer på plats och 140 via digital strömning.

Flygteknikområdet har, med finansiering från både försvarsdepartementet och näringsdepartementet, under 30 års tid och med Innovair som sammanhållande kraft det senaste decenniet, utvecklat ett mycket välfungerande och internationellt respekterat innovationssystem. Seminariets poäng var att visa att detta system kan användas som inspiration även för andra sektorer när forskningsfinansieringsutredningens förslag om dual use ska genomföras brett i framtiden. Säkerligen finns alternativa vägar att åstadkomma detta, men de frågeställningar som flyget hanterat torde vara allmängiltiga – och den uppbyggda erfarenheten bör vara värdefull – när framtidens välfungerande innovationssystem ska etableras.

Seminariet landade i att dual use skapar förutsättningar för bättre utväxling på satsade pengar liksom för bättre samverkan mellan civila och militära verksamheter i hela trippelhelixen (akademi, industri och offentlig sektor inklusive berörda departement). Dual use är därmed också ett verktyg för minskad risk för glapp i innovationskedjorna och alltså för ökade chanser till fullbordad innovation(produkter/tjänster/system på marknaden). Demonstratorer (där forskningsresultatens möjlighet till industriell utveckling bevisas) är av kritisk vikt, liksom de existerande strukturer som har byggts upp under åren i form av strategiska innovationsprogram.

IVA har ambitionen att gå vidare med dual use-frågan och arbeta med den i delfrågor såsom exempelvis finansiering, samverkan, utbildning och regelverk.

Missade du seminariet? Ingen fara, du hittar det på youtube.com/watch?v=VJDuW_N3jsc

Beviljade projekt i demoutlysningen

By Arenor/SMF, Demonstration, Vinnova

Söktrycket i Vinnovas utlysning Flygtekniskt demonstratorprogram med SMF-deltagande som öppnade 15 december och stängde 15 mars var hårt: elva projekt sökte totalt 49 miljoner kronor. I slutänden beviljades fem projekt medel till ett värde av 22,5 miljoner kronor, vilket innebär en utökning av ramen med 2,5 miljoner kronor.

Projekten ska demonstrera morgondagens flygteknik. De beviljade projekten är:

 • GKN Aerospace: STROF – Lättviktsstrukturer för Open Fan motordemonstrator;
 • Nitiu: Development and production of conformable hydrogen storage for future hydrogen-powered aircraft;
 • A2 Research: AcouQual;
 • Insplorion: Optical hydrogen gas detection system for aircraft applications;
 • VCraft Aeronautics: Hyperlätt struktur till större obemannad hållbar flygfarkost.

IGE Day 2024

By GKN Aerospace, Kompetensförsörjning, Other, Saab Aeronautics

22 mars genomfördes årets Introduce a Girl to Engineering Day (IGE Day), som är ett arrangemang av stiftelsen Womengineer med syftet att skapa större jämställdhet i ingenjörsvärlden. I år fick över 2 100 tjejer och icke-binära möjligheten att prova på livet som ingenjör på runt 120 arbetsplatser runtom i Sverige.

GKN Aerospace har medverkat i programmet sedan 2016 och i år välkomnade man totalt 19 tjejer i åldrarna 13–19 år för en heldag på företaget i Trollhättan med syfte att få en inblick i hur det är att jobba som ingenjör där. Dagen innehöll en presentation om företaget, en paneldiskussion om hur en arbetsdag ser ut och en rundvandring där man bland annat besökte GKN:s gymnasieskola, Industritekniska programmet (ITU).

Samma dag genomförde Saab IGE Day-arrangemang på ett antal sajter runt om i Sverige, från Malmö i söder Huskvarna, Linköping, Karlskoga till Östersund i norr. Bland annat fick deltagarna möjligheten att testa CAD och VR. De var väldigt positiva efter dagen och förvånade över den bredd av jobb som finns inom yrket. Elevernas lärare intygade att eleverna blev inspirerade och att fler nu säger att de vill bli ingenjörer efter besöket.

Womengineer har som mål att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Nästa IGE Day planeras att hållas 28 mars 2025.

För mer information: igeday.com

Plane and Simple – en podd om hållbart flyg

By Clean Sky/Clean Aviation

Vilken roll kan flyget spela för att uppnå de ambitiösa klimatmålen som beskrivs i European Green Deal? Följ med Clean Aviations nya podd Plane and Simple: How to Achieve Climate-Neutral Aviation när de undersöker flygsektorns arbete för att uppnå hållbart flygande.

I varje avsnitt får vi träffa personer som delar med sig av sina berättelser om hur de skapar en bättre framtid för flygandet genom innovativ forskning och tekniska lösningar. I första avsnittet, tillgängligt på internationella kvinnodagen, hör du om jämställdheten inom sektorn. Trots de senaste framstegen är jämställdhet fortfarande en utmaning inom flygtekniken, där kvinnor exempelvis utgör mindre än 4 % av licensierade flygplansunderhållsingenjörer i Europa. Avsnittet lyfter fram tre inspirerande ledare inom akademi, industri och EU:s politiska sfär.

Podden hittar du på Spotify. (Namnet Plane and Simple används även av andra poddar, så se till att du väljer rätt.)

Läs mer på clean-aviation.eu/plane-and-simple