All Posts By

gunnarlinn

Clean Skys vårevent 2021

By Other

I den flygpaus som coronapandemin inneburit, med tillhörande effekter på efterfrågan på flygteknisk innovation, passar Clean Sky 2 på att ägna sitt vårforum 2021 helt och hållet åt den gröna utvecklingen. Forumet kombinerar företrädare för EU:s politiska prioriteringar med företrädare för företag och akademi inom flygområdet liksom för flyget som transportsystem. Speciellt intressant kommer förmodligen paneldiskussionen om konkurrenskraft för europeisk grön flygteknik på världsmarknaden att bli.

Program och anmälan (sista dag 20 april) hittar du här.

Hallå – Anders Blom

By Other

Innovairs programchef har just blivit vald till vicepresident inom den europeiska organisationen CEAS (Council of European Aerospace Societies).

Grattis, vad är CEAS för något?

– CEAS är sammansatt av fyra europeiska organisationer: EASA (den europeiska flygsäkerhetsorganisationen), ESA (den europeiska rymdorganisationen), EUROAVIA (den europeiska föreningen för studenter inom flyg- och rymdområdet) och EUROCONTROL (som styr luftrummet över stora delar av Europa) plus tolv intresseorganisationer i lika många länder. I Sverige är det FTF (Flyg- och rymdtekniska Föreningen) som är medlemsorganisation. Totalt samlar CEAS över 35 000 ingenjörer och publicerar egna vetenskapliga kongresser och tidskrifter.

Vilka nya möjligheter öppnas i och med detta?

– Sverige är ett mycket litet land med en fullständigt unikt stor och viktig roll inom kanske framför allt den globala flygtekniska utvecklingen men med god kompetens även inom rymdteknik. Vi lever i stor utsträckning på att vi kan hålla oss fullt uppdaterade om vad som händer – och att vi kan vara med och påverka.

Hur starka är vi redan nu internationellt?

– Innovairs aktörer representerar Sverige i alla de stora sammanhangen, alltför många att lista här. Med denna nya position inom CEAS får det svenska flygtekniska innovationssystemet ännu bättre möjlighet att påverka framför allt europeisk forskning i en riktning som ligger i linje med svenska intressen.

SARC-kurs i hållbarhet

By Other

SARC startar en doktorandkurs i hållbarhet för flyg- och rymd­tillämpningar. Kursen ger en översikt av FN:s hållbarhetsmål (SDG) och tillhandahåller verktyg för bedömning av och utveckling mot ökad hållbarhet för forskning och innovation. Syftet är att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor i deltagarens egna och andra deltagares pågående projekt och att förbättra deltagarens förmåga att ta itu med dessa frågor i sitt eget arbete.

Akademiska onlineföreläsningar kombineras med inspel av företrädare för flyg- och rymdföretag som knyter teorin till dagens och morgon­dagens praktik.

Kursen ges i samarbete med Graduate School of Space Technology och hålls 20 april – 31 maj 2021. Anmälan sker här senast 16 april.

ACS första årskonferens

By Other

Vätgasflyg, cybersäkerhet, rymd och samverkan var i fokus på Aerospace Cluster Swedens första årskonferens 10 mars 2021. Konferensen lockade ett 40-tal deltagare från flera olika företag inom flyg- och rymdbranschen, och är ett event som kommer att fortsätta ske årligen.

Björn Fehrm, Aeronautical and Economic Analyst på Leeham News and Analysis, berättade att alternativa bränslen i kombination med vätgas ligger närmast till hands såväl ekonomiskt som miljömässigt för att minska flygets emissioner.

Göran Berlemo, Olle Persson och Leif Johansson från ACS sammanfattade hur pandemin har påverkat flygbranschen och gav oss en uppdatering om vad som sker i ACS nu och framöver.

Sofia Lundqvist, projektledare Cyber Security på Linköpings Science Park talade om cybersäkerhet och Josef Fleischmann från Isar Aerospace berättade om företagets resa som tog sin början i en studenttävling anordnad av Elon Musk.

Under dagen fick vi även ta del av pitchar från medlemmar i ACS med stor bredd och möjligheter till samarbeten framåt.

Presentationerna finns tillgängliga på denna LÄNK

ICAS 2022 rycker närmare

By Other

Sverige, i form av Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) och Innovair, arrangerar den internationella flygteknikkongressen ICAS 2022 i Stockholm.

Nu är den så kallade promotionfoldern färdig, i vilken FTF, Innovair och ICAS hälsar välkomna och presenterar en hel del information om det praktiska runt konferensen. Kolla in kongressens webbsida icas2022.com, där laddar du ned foldern som du kan sprida i ditt nätverk.

I juli släpps Call for Papers, där kongressens tema och ämnesområden presenteras. Vi återkommer om detta i nästa nyhetsbrev.

ACS informerar SMF

By Other

Aerospace Cluster Sweden (ACS) som samlar små och medelstora företag (SMF) inom flyg- och rymdsektorn anordnade i december tre digitala möten med temat ”Hållbart flyg – vad betyder det för din verksamhet?”. Swedish Aerospace Research Center (SARC), Saab och GKN Aerospace presenterade sin uppfattning om framtiden. Evenemanget var uppskattat och kommer eventuellt att följas upp med ytterligare webbinarier under våren.

GKN Aerospace leder H2GEAR

By Other

GKN Aerospace kommer att leda ett banbrytande samarbetsprogram för Storbritannien, kallat H2GEAR, för att utveckla företagets första vätgasframdrivningssystem för subregionala flygplan. GKN Aerospace i Trollhättan ansvarar för utveckling av vätgasframdrivning för det större segmentet där gasturbinmotorer kommer dominera. Man står även för turbomaskinkompetensen för det mindre segmentets framdrivningssystem.

Pipistrel väljer vätgas

By Other

Europas ledande elflygplanstillverkare Pipistrel meddelar att deras Miniliner, ett utsläppsfritt flygplan i klassen 19 passagerare, får ett vätgasbaserat framdrivningsssystem. I EU-projektet UNIFIER19, som Pipistrel koordinerar, studerar man även batteri- och hybriddrift men Pipistrel har alltså valt vätgasspåret för den här storleksklassen. De förhållandevis låga kraven på ny infrastruktur för vätgas innebär att Miniliner kan komma att sättas i drift redan 2028–2030. Att flera tillverkare siktar mot just 19 passagerare beror på att certifieringskraven för större flygplan är striktare och följaktligen dyrare att genomföra.

Clean Aviation blir verklighet

By Other

Europeiska kommissionen har offentliggjort sitt förslag för framtida europeiska partnerskap inom ett antal strategiska industrisektorer, däribland flyg, som en del av EU:s ramprogram Horizon Europe för forskning och innovation. Det europeiska partnerskapet för ren luftfart, Clean Aviation, kommer att bygga på det arbete som hittills gjorts inom programmen Clean Sky och Clean Sky 2 och bedriva forskning och innovation för att säkerställa flygets klimatneutralitet till 2050.

SARCs doktorandtävling på ECATS-konferens

By Internationalisering, Akademi, Other

Det europeiska forskningsnätverket ECATS arrangerade 13 oktober sin tredje internationella konferens tillsammans med SARC. ECATS står för Environmentally Compatible Air Transport System och årets konferens hade titeln Making aviation environmentally sustainable.

Konferensen innehöll bland annat en SARC-NFFP-session där SARCs första tävling för doktorander genomfördes, Young Researchers Award, i vilken Valentin Vikhorev och Isak Jonsson utsågs till vinnare för sina projekt inom aerodynamisk prestanda i utloppsledskenor i motorer respektive metoder för detektion och karakterisering av transition.