Skip to main content
All Posts By

gunnarlinn

Hallå – Fredrik Olofsson

By Other

Fredrik Olofsson är ny VD för Aerospace Cluster Sweden (ACS) sedan 16 augusti 2021. ACS är ett nationellt kluster för flygteknikrelaterade SMF med noder i Linköping (Öst), Trollhättan (Väst) och Kiruna (Norr). Starten var i Linköping 2010.

Vad ser du som klustrets viktigaste frågor att driva i närtid?

Nu efter pandemin behöver nätverkandet startas om så att vi kan öka våra affärer nationellt och internationellt. Jag kommer att träffa många av medlemmarna i klustret för att ta reda på hur företagen mår och vad de anser vara viktigt att samarbeta och nätverka kring.

Vad är målet på längre sikt?

Då har vi ett ekonomiskt starkt och etablerat kluster med många medlemsföretag som aktivt deltar i verksamheten. Klustret kommer att vara en starkt bidragande faktor till att Innovairs mål om femdubblad omsättning för SMF inom flygområdet till år 2050 kan nås.

Vilken erfarenhet har du med dig in i din nya roll?

Jag har gått den långa vägen inom verkstadsindustrin. De senaste 20 åren har jag haft uppdrag som produktionsledare, teknikchef, kvalitetschef, inköpschef, försäljningschef och varit ansvarig för forskning och utveckling. I dag är jag kvalitets- och miljöchef på Brogren Industries på halvtid (och VD för ACS andra halvan). Min styrka är att jag ofta förstår helheten och snabbt kan bryta ner den till olika enskilda aktiviteter, något jag också använt som spelare, ledare, tränare och styrelseledamot inom hockey och fotboll i olika klubbar i Göteborgsdistriktet.

Sweden Innovation Days

By Other

Välkommen till vår session 19 januari klockan 12–13Sweden Innovation Days. Där berättar både Innovairs programkontor och flera av programmets nyckelaktörer om sina roller och funktioner i den helhet som är svensk flygteknisk innovation.

Du kan också besöka vårt digitala bås och få snabbversionen via en tjusig film.

Sweden Innovation Days är ett globalt event som äger rum digitalt 17–20 januari. Under eventet samlas aktörer från hela världen med syfte att ta del av inspirerande talare, höra om unika sätt att arbeta med innovation samt träffa nya organisationer som kan leda till nya samarbeten för att bidra till en mer hållbar värld.

Anmäl dig på swedeninnovationdays.se

NFFP-miniutvärdering från Innovair

By Other

Normalt sker statusrapportering av NFFP-projekten till Vinnova varje halvår. För att skapa största möjliga taktiska lägesbild av hur medlen används startar Innovair nu en egen typ av utvärdering av hur projekten löper på.

Både de akademiska handledarna och de industriella så kallade klusterledarna, som kan ses som kontaktpresoner för sina respektive teknikområden, får lämna sina omdömen bland annat om hur projekten bidrar till den strategiska helhet som sätts upp inom ramen för områdets gemensamma agenda NRIA Flyg.

Konferenser för NFFP-projekt

By Other

Under ett par dagar i november bjöd GKN Aerospace in till sin årliga konferens i Trollhättan för de NFFP-finansierade doktorandprojekt som körs med GKN som industripartner. Projekten presenterades av doktoranderna, för varandra, och med inbjudna åhörare utifrån.

Upplägget tjänar flera syften: doktoranderna får mötas och förädla sina nätverk, de får ett bra tillfälle att kika in i varandras projekt och fundera på eventuella synergier, och konferensen ger en unik samlad bild på bredden av NFFP-floran för den som inte dagligen följer arbetet i projekten.

Saab, som också är industripartner för ett antal NFFP-projekt, kommer att köra en motsvarande konferens i början av 2022.

SARC-BARINet Aerospace Competition

By Other

Den första SARC-BARINet Aerospace Competition avgjordes i oktober 2021. Tävlingen är ett samarbete mellan Swedish Aerospace Research Center (SARC) och BARINet som är Brasiliens motsvarande akademiska flygtekniska forskningscenter.

Tävlingen är öppen för aktörer från Sverige och Brasilien, och inte nödvändigtvis bara från organisationer under SARC- och BARINet-paraplyerna. Den uppmuntrar till samarbete mellan akademiska discipliner såväl som mellan akademi och industri och är avsedd som en accelerator inom området.

18 lag var anmälda till årets tävling, varav sex inkom med bidrag. Uppgiften handlade om obemannade flygplan i formation eller svärm som samverkar för att utföra ett uppdrag. Vinnaren valdes utifrån en utvärdering som gjorts av en jury bestående av experter inom närliggande områden, både från Brasilien och Sverige.

Det vinnande laget – i år från Brasilien – skapade ett multi-UAV-samarbetssystem för identifiering av cyanobakteriella ytblomningar och makrofyter. Priset delades ut under mötet för högnivågruppen för flygteknik i Brasilia, Brasilien, 27 oktober. Ceremonin sändes även på webben. Laget får ett pris på 6 000 euro för en resa till Sverige där de får träffa representanter för landets flygindustri. Det bästa svenska bidraget fick diplom under 10th Brazilian-Swedish Workshop in Aeronautics.

Innovairs årskonferens 2021

By Other

Innovairs årskonferens 2021 genomfördes virtuellt via Teams den 10 november 2021 med drygt 50 deltagare. Fokus denna gång var att ge utrymme för utförliga presentationer från innovationskedjans olika delar: akademi, forskningsinstitut och SMF.

Den akademiska verksamheten inom Swedish Aerospace Research Center (SARC) presenterades, liksom den flygtekniska verksamheten vid forskningsinstituten FOI och RISE. I presentationen från Aerospace Cluster Sweden (ACS) exemplifierades SMF-verksamheten med presentationer från de två medlemsföretagen Carmenta och Spacemetric.

Samtliga presentationer vid årskonferensen (inspelade och som pdf) finns här.

Clean Aviation söker medlemmar till sitt vetenskapsråd

By Other

Clean Aviation söker deltagare till partnerskapets vetenskapliga rådgivande organ (scientific advisory body). Kandidater bör ha en universitetsexamen inom ett relevant vetenskapligt område (helst på forskarnivå), och minst 15 års yrkeserfarenhet och kompetens inom ett område som är relevant för utmaningen att avsevärt minska flygets klimatpåverkan.

Sugen? Klicka här och anmäl dig – senast 5 januari.

Clean Aviation är i gång

By Multi use, Demonstration, Internationalisering, Akademi, Clean Sky, Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, Vinnova, Other

Clean Aviation – efterföljaren till EU-kommissionens två gigantiska offentlig-privata partnerskap för klimatneutralt flyg, Clean Sky respektive Clean Sky 2 – är nu i gång. Clean Aviation trädde i kraft den 30 november 2021 och är en del av Horizon Europe, det nionde ramprogrammet.

Sveriges flygtekniska innovationsaktörer har hållit en hög profil i de föregående satsningarna med förhållandevis stort deltagande och framgångsrika demonstratorinsatser. I och med detta är vi välpositionerade för Clean Aviation och kommer med rätt nationella satsningar att kunna ta stort ansvar för att de uppsatta klimatmålen för framtidens flyg ska kunna nås.

Det nya partnerskapet innehåller tre huvudspår: hybridelektriska och helelektriska koncept för regionalflyg, ultraeffektiva flygplansarkitekturer för medelstora flygplan och vätgasdrift för flera flygplansstorlekar. Liksom tidigare bygger allt på ett unikt arbetssätt där de bästa idéerna och talangerna från industri, akademi, forskningscentra och SMF sammanförs.

Läs mer på clean-aviation.eu.

SARC-kurs i hållbarhet

By Other

Swedish Aerospace Research Center (SARC) gav under våren kursen Hållbarhet inom rymd och flyg. Kursen gav en översikt över FN:s globala hållbarhetsmål (SDG) och verktyg för att utvärdera och utveckla forskning och innovation mot ökad hållbarhet. Målgrupp var doktorander och postdocs inom SARC och Graduate School of Space Technology samt ingenjörer aktiva inom forskning och utveckling i flyg- och rymdindustrin.

Deltagarnas projekt diskuterades i online-workshoppar med break-out-sessioner, och en innovativ och kreativ workshop hölls för att ytterligare förstärka hållbarhetsaspekter i projekten framöver. Deltagarna avslutade kursen med ett självständigt arbete baserat på ett SDG-utvärderingsverktyg (se innovair.org/21q3/sdgtool).

Upplägget var mycket uppskattat. Mer information fås från info@sarc.center.

Hallå – Anna Rathsman

By Other

Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen och ordförande för ESA Council, har tilldelats Ulla Teige-diplomet av Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF). Diplomet är uppkallat efter Sveriges första kvinnliga civilingenjör inom flygteknik och syftar till att uppmuntra kvinnor som verkar inom flyg- och rymdteknik.

Grattis Anna, årets kvinnliga förebild inom flyg och rymd?

Tack! Jag känner mig självklart väldigt hedrad! När jag var ung hade jag faktiskt inte en tanke på att jag skulle arbeta med rymd. Nu när jag har tillbringat i stort sett hela min karriär inom området är jag väldigt nöjd eftersom jag det har varit utmanande, inspirerande, svårt och kul – alltså precis som jag önskat att det skulle vara.

Motiveringen nämner din ”gedigna bakgrund”, hur ser den ut?

Jag blev civilingenjör E på KTH 1988. Fram till 1999 jobbade jag på Rymdbolaget (numera SSC) med olika satellitprojekt. Sedan gick jag till Ericsson där jag utvecklade en ny organisation inom radioteknikområdet, och efter det SSC igen där jag sedermera blev teknisk direktör. Att nu få vara GD för Rymdstyrelsen känns som pricken över i:et.

Du får det första Ulla Teige-diplomet någonsin, hur känns det?

Kul och hedrande, och något jag är stolt över! Självklart kommer diplomet att hänga på hedersplats. Jag hoppas att utnämnandet kan inspirera unga att arbeta med flyg- och rymdområdet och öka intresset för de nyttor som rymden erbjuder.