Award to Anders Blom and ICAF

By | INNOVAIR, Vinnova, Other

At the recent ICAS 2018 congress in Brazil 9-14 September, 2018 the ICAS von Karman Award for exceptional achievement in international cooperation in the field of aeronautics was bestowed to ICAF — International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity.

Citation: In recognition of the multi-national world-wide work over almost seven decades to ensure safe flights of both civil and military aircraft.

The recipients Dr. Anders Blom, Sweden, David Simpson, Canada, Dr. Carlos Chaves, Brazil and Marcel Bos, The Netherlands presented the von Karman Lecture: “ICAF (International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity) – Achievements, Activities and Future Challenges”.

Anders Blom was Swedish delegate to ICAF 1985-2005 and Secretary General 2005-2017, during which period the scope of ICAF was expanded from the International Committee on Aeronautical Fatigue to become the International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity. In addition, the number of participating countries increased from 12 to 17 during this period, with Brazil, China, Finland, Poland, and Russia.

 

ICAS 2022 till Stockholm

By | Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, INNOVAIR, Vinnova, Other

Vid ICAS 2018 kongress i Brasilien (9-14 september) beslutades att ICAS kongressen 2022 kommer att hållas i Stockholm med Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) som arrangör. Kongressen kommer att hållas på Stockholm Waterfront 4-9 september 2022.

De senaste två ICAS-kongresserna hölls 2016 i Daejeon, Sydkorea och 2018 i Belo Horizonte, Brasilien. Nästa kongress ICAS 2020 kommer att hållas i Shanghai, Kina 21-25 September 2020.

Läs mer om ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences – på www.icas.org 

 

 

Workshop nr 7 SE-BRA 14 september i Brasilien

By | Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, INNOVAIR, Vinnova, Other

Workshop nr 7 i det svensk-brasilianska samarbetet inom flyg-FoU

Brasilien och Sverige har ett etablerat och växande samarbete på mellanstatlig nivå inom flygteknisk innovation. Samarbetet innefattar aktörer och funktioner från akademi, industri och offentlig sektor, och engagerar stora delar av de båda ländernas flygtekniska innovation. Under sex tidigare workshoppar, varav den senaste i Stockholm (KTH) i oktober 2017, har informationsutbytet och kontakterna fördjupats.
Den sjunde workshoppen anordnas fredagen 14 september i Belo Horizonte, Brasilien, den sista dagen i ICAS-veckan – ICAS 2018 9-14 september.
Inbjudan och och länk för anmälan här: Inbjudan workshop

Svenskt-brittiskt seminarium 7 september på Vinnova

By | Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, INNOVAIR, Vinnova

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling. Det strategiska innovationsprogrammet Innovair (www.innovair.org) har erhållit detta uppdrag och har med sin motpart i Storbritannien, Aerospace Technology Institute (www.ati.org.uk), tagit initiativet till ett gemensamt civilt flygforskningsprogram som genomförs inom ramen för Eureka (www.eurekanetwork.org/Sweden-UK-call-2018) .

Vinnova och Innovate UK är de myndigheter som finansierar utlysningen och innehållet definieras av Innovair och Aerospace Technology Institute och respektive nationell flygstrategi som finns tillgängliga via Eureka-sidan. Totala omfattningen är ca. 80 MSEK fördelat över 2019-2021.

Utlysningen kommer presenteras under ett svenskt-brittiskt seminarium på Vinnova, 2018-09-07, där möjlighet ges att presentera era idéer och teknologier samt föra en dialog med större leverantörer såsom Rolls-Royce, GKN UK, Saab och GKN SE. Seminariet kommer även att webbsändas. Agendan kan laddas ner här: 2018-09-07 Agenda UK SE final

Deltagarantalet är begränsat så anmäl er snarast på Vinnovas hemsida https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414B50407340455F477740

För ytterligare information kan ni kontakta Vinnovas Lars Nybom, 08-473 31 23 lars.nybom@vinnova.se, eller Innovairs Björn Jonsson, 070-782 62 61 bjorn.jonsson@fmv.se.
Se även https://www.vinnova.se/kalenderhandelser/20182/09/uk-sweden-joint-call-for-proposals-for-aerospace-rd-projects/

Anders Blom
Programchef Innovair

UK-Sweden Call for Proposals for Aerospace R&D projects

By | Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, INNOVAIR, Vinnova, Other

The UK and Sweden are announcing a joint funding call for aerospace R&D projects under the Network Projects programme. Applicants are expected to develop project proposals which have strong market potential for the UK and Sweden and all applications must be guided by the respective aerospace strategies of the UK and Sweden.

To promote the call a SE-UK seminar was held at Vinnova, Stockholm on September 7, 2018.
The agenda and the presentations made are available on this LINK

Read more on the EUREKA webpage: EUREKA LINK
Full text is provided here: UK-SE Funding Call – Text for EUREKA_V18 FINAL
More about this also on ATI-UK webpage: ATI-UK LINK
Anders Blom has also written about this on: ATI Guest Blog

From SARC Kickoff and Inauguration 18-19 juni

By | Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, INNOVAIR, Vinnova, Other

The kick-off event for SARC – The Swedish Aeronautical Research Center– took place in Linköping on June 18-19, 2018 with 110 participants. Carl Rosén, Director General at the Ministry of Enterprise and Innovation, conducted the inauguration ceremony. The full program for the event can be downloaded here: sarc_kickoff_program_final

SARC is an Innovair initiative
 and Anders Blom, Program Director for Innovair, outlined the vision for setting up the SARC center. The content and organisation structure for SARC and the SARC PhD Academy – National Graduate School for Aeronautics – were presented by the center directors Professors Dan Henningson, KTH; Petter Krus, LiU and Tomas Grönstedt, Chalmers.

These presentations can be downloaded below.
1. SARC_kickoff_day1_Innovairs_SARC_vision_Anders-Blom
2. SARC_kickoff_day1_SARCpresentation_Dan-Henningson
3. SARC_kickoff_day2_SARCacademy_Petter-Krus

For all other presentations and pictures from the event visit the SARC website: http://www.sarc.center/kickoff/

Svenskt deltagande i projekt om eldrivna flygplan

By | INNOVAIR, Vinnova, Other

Mälardalens Högskola (MDH) deltar i EU-projektet TRADE – ”Turbo Electric Aircraft Design Environment”.
En sammanfattande projektinformation från MDH:

Framtidens flygplan behöver drivas av förnybar energi för att minska risken för negativ påverkan på miljön. Och enligt forskare vid Mälardalens högskola (MDH) är det eldrivna flygplan som är den hållbara lösningen för framtiden.

Sedan 1940-talet har flygmotorer drivits av flytande bränsle med en enorm påfrestning på miljön som följd. Flygindustrin står inför allvarliga utmaningar i att göra transporterna mer hållbara för att inte tära på jordens begränsade naturresurser. Ökade kostnader för luftföroreningar, buller och begränsade bränsleresurser kräver ny och utvecklad teknik för att kunna möta de miljökrav som ACARE 2020 beskriver och för att uppnå målen i Flightpath 2050 (en 75 procentig reduktion av koldioxidutsläpp, 90 procentig reduktion av kväveoxidutsläpp och minskade bullerutsläpp med 75 procent, i relation till de nivåer som gäller för år 2000).

Ett av de största forskningsprojekten för innovativ hållbar flygteknik är Cleansky2 som finansieras av EU:s Horizon 2020. Inom programmet samarbetar svenska små- och medelstora företag och universitet, Modelon AB och MDH. Samarbetsprojektet går under namnet TRADE – Turbo Electric Aircraft Design Environment – och fokus ligger på att stödja preliminära designbedömningar och optimera hybrida framdrivningssystem med målet att de ska tas i bruk år 2050.

  • TRADE-projektet är det första i sitt slag i Sverige som tittar på flygtransportens framtid, ett viktigt projekt som vi utför i samarbete med ABB, säger Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik vid MDH.

Tack vare automationsindustrin och pionjärerna inom bilindustrin, batteriers ökande kraftdensitet och kunskap om elektrisk hybridisering, alltså system där man använder både elmotorer och andra system som exempelvis gasturbiner, ser forskare att hybridelektrisk drift skulle vara möjlig att tillämpa även i flygplansmotorer. Men trots att kraftdensiteten hos batterierna fortfarande är avsevärt lägre än det flytande bränslet är tekniken ännu inte möjlig för stora flygplan. En annan svårighet som gör att hybridelektrisk drift ännu inte är möjlig är att dagens flygplansdesign utgår från traditionell aerodynamik och traditionell gasturbinprestanda, men runt om i världen arbetar forskare med att utveckla tekniken.

Forskarna inom TRADE har kommit fram till en ny lösning som innebär att man integrerar maxkapaciteterna vid design av hybridflygplan. System där man kombinerar elmotorer med exempelvis gasturbiner blir det första området man kommer att studera i projektet. Fördelen med tekniken är att man kan optimera gasturbinen, samt att den extra kraft som krävs vid start och uppstigning kompletteras via elkraftssystemet.

Forskning pågår även utanför Europa. I Brasilien har företagsgrupperna EMBRAER tillsammans med sin akademiska partner Federal University of Juiz de Fora (UFJF) etablerat en forskningsgrupp för elektromekanisk energiomvandling. Forskningsgruppens fokus är ett seriehybridsystem och inom projektet utvecklas en testbänk som ska använda en traditionell gasturbin för att driva en elgenerator. Det elektriska energilagringssystemet gör det möjligt för flygmotorn att drivas under optimala flygförhållanden eftersom den är mekaniskt bortkopplad från propellern.

Svenska forskare har ett långvarigt samarbete med Brasilien inom flygforskning inom området för framdrivning av hybrid och under de närmaste åren kommer forskare, lärare och studenter från MDH att medverka.