Skip to main content

Det första skolflygplanet T-7A Red Hawk har rullats ut

By Demonstration, Innovair, Internationalisering, Other, Saab Aeronautics

Vid en ceremoni som under torsdagen 28 april genomfördes vid Boeings produktionsanläggningar i St Louis, USA, visade Saab och Boeing upp det första serieproducerade skolflygplanet av typen T-7A Red Hawk som byggts under programmets Engineering and Manufacturing Development (EMD) fas. Bakkroppen är tillverkad i Linköping och är anpassad för serieproduktion. Nu väntar en intensiv utprovning och sedan börjar serieleveranser med bakkroppar tillverkade av Saab i den nya fabriken i West Lafayette, Indiana.Med T-7A Red Hawk har Boeing och Saab tillämpat en innovativ digital strategi för design, utveckling och produktion av militära flygplan. I flera år har så kallad Model Based Definition varit en del av Saabs framgångar – först med utvecklingen av Gripen E och nu som del av T-7A Red Hawk.

Läs mera i denna pressrelease.

Flygrelaterade projekt inom avancerad och innovativ digitalisering.

By Innovair, Saab Aeronautics, Vinnova

En ny utlysning från Vinnova Avancerad och innovativ digitalisering innehåller möjlighet till flygrelaterade projekt.
Utlysningstexten finns på denna LÄNK.

Catarina Lindholm, Saab efterlyser idéer och förslag till studier kopplat till testbädd Autonom Flygplats.
Mailadress: Catarina.Lindholm(at)saabgroup.com

I Bilagan till utlysningstexten finns följande text:
Framtidens autonoma flygplats:
En av förutsättningarna för nationell och regional tillväxt är tillförlitliga och nära kommunikationer i form av flyg. För att säkerställa detta behöver framtidens flygplats både vara kostnadseffektiv och uppfylla krav på service och säkerhet, vilket uppnås genom hög grad av automatisering och autonomi.
Framtidens flygplats kommer hantera passagerare ”door-to-door”: från in-checkning hemma, hantering av bagage och gods, till ankomst på slutdestination såsom hotell. Detta sker dessutom med hög säkerhet för såväl person som information. Trafikledning och övervakning av framtidens bemannade och obemannade farkoster kommer vara integrerat och vara möjligt att köpa in vid behov (”service-on-demand”).
Detta väntas få stor betydelse för framförallt mindre, regionala flygplatser.

Vårutlysningar från Vinnova

By Other

Allt blir lite lättare när våren kommer. Speciellt med finansieringshjälp. Vinnova kanaliserar vårpengar i tre aktuella utlysningar.

Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Senast år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vinnova vill med detta erbjudande ge stöd till initiativ ledda av civilsamhället som bidrar till något av följande fokusområden: hållbar industri, hållbar mobilitet, hållbar samhällsbyggnad eller hållbara matsystem.

Sista ansökningsdag är 6 april. Mer info finns här.

Eureka – Accelerera hållbarhet

Eureka-kluster är tematiska finansierings­program med syfte att främja internationell samverkan ochstärka europeisk konkurrenskraft. Klustren har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Nu går klustren samman i en första gemensam utlysning med fokus på hållbar digital omställning och industri.

Sista ansökningsdag är 2 maj. Mer info finns här.

Checkar för innovationsupphandling

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar.

Sista ansökningsdag är 25 maj. Mer info finns här.

Hallå – Svjetlana Stekovic

By Other

Svjetlana Stekovic är EU-forskningskoordinator vid Grants Office och docent inom materialvetenskap vid avdelningen Konstruktionsmaterial (KMAT), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet. Sedan i slutet av 2021 sitter Svjetlana i Innovairs styrgrupp som akademisk företrädare.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i styrgruppen?

Jag forskar kring olika aspekter på metalliska material för höga temperaturer i flygtillämpningar. Jag har bred erfarenhet, stort internationellt nätverk och djup förståelse för hur forskningen gör nytta i industrin och samhället. Vi står inför stora teknologiska förändringar – Flygindustri 4.0, liksom – som gör att vi måste satsa på nya material och teknologier.

Vilka utmaningar ser du?

Hållbara bränslen är ju ett viktigt spår. I dag har forskningen visat att upp till 50 % av traditionellt jetbränsle kan blandas med förnybara råvaror. Hur kompatibla är dessa bränslen med nuvarande och framtida flygplans komponenter, och vad händer när vi går upp till 100 % SAF? På längre sikt behöver vi alternativa material till superlegeringar, både för flygtekniska komponenter och till lagring av vätgas.

Vad kan Innovair göra?

Övergripande behövs en proaktiv politik och en långsiktig planering och finansiering som involverar tvärvetenskapliga och multidisciplinära samarbeten med aktörer från både grund- och avancerad forskning samt industri. Allt detta kan Innovair arbeta för.

ICAS 2022 – inte långt kvar nu!

By Other

Kongressen ICAS 2022 på Stockholm Waterfront 4–9 september 2022 närmar sig.

Över 800 abstracts har kommit in för de tekniska sessionerna, därav fler än 85 från Sverige. Tillsammans med plenartalare och ett antal inbjudna keynoteföredrag kan upp till 600 föredrag förväntas i 13–14 parallella sessioner.

Programmet presenteras på icas2022.com under april.

I kongressens utställningsdel kommer det att finnas utställningar av kongressens partner såsom Saab, GKN, Boeing, Airbus, DLR och många andra.

Det blir mottagning i Stadshuset på måndagskvällen och bankett på Vasa­museet på torsdagskvällen.

Early bird-registreringen har öppnat och det lägre priset gäller fram till 15 juni.

Vibrationsborrning ger bättre och snabbare hål

By Other

Det Vinnovafinansierade SMF Flyg-projektet Vibrationsborrning för förbättrad hålkvalitet av multimaterial inom flygindustrin, som leds av RISE tillsammans med VibiCore, har som mål att vidareutveckla vibrationsborrningsteknik för stackat material inom flygindustrin för förbättrad hålkvalitet och kortare cykeltider.

Denna borrprototyp har gjorts robotburen för ökad flexibilitet samt för att med robotens kraftstyrningssensor kunna hitta den robotposition som ger rätt anhållningskraft. Vibrationsborrning innebär att borrens matningsrörelse kompletteras med en oscillerande rörelse i borrverktygets matningsriktning. Syftet med denna adderade rörelse är att minska spån­storleken, något som är extra viktigt vid borrning av multimaterialstrukturer med kompositmetall eftersom strukturen riskerar att skadas av stora spån när de transporteras ur borrhålet.

Projektet påbörjades sommaren 2021 och har visat lovande resultat i de borrtester som hittills utförts, både på metalliska och kompositmaterial, där samtliga processparametrar kan ändras i realtid under borrning.

Onsdag 6 april kommer VibiCores vibrationsborrningsteknik att demonstreras live på produktions­arenan Compraser Labs i Linköping där det finns möjlighet att delta digitalt eller på plats. För mer info, kontakta Martin Schöllin, RISE, martin.schollin@ri.se

SMF Flyg – Utlysning våren 2022

By Arenor/SMF, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Saab Aeronautics, Vinnova

Denna SMF-satsning för flygproduktion, sker inom ramen för Innovair och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) och riktar sig primärt mot etablerade SMF med fler än 4 anställda.

Ansökan sker i år via Vinnovas portal.
Länk till utlysningen, ansökningsblankett samt info om hur ni ansöker hittar ni via följande LÄNK.

Sista ansökningsdag: 22 april 2022 kl 14:00