Skip to main content

SARC-BARINet Aerospace Competition

By Other

Den första SARC-BARINet Aerospace Competition avgjordes i oktober 2021. Tävlingen är ett samarbete mellan Swedish Aerospace Research Center (SARC) och BARINet som är Brasiliens motsvarande akademiska flygtekniska forskningscenter.

Tävlingen är öppen för aktörer från Sverige och Brasilien, och inte nödvändigtvis bara från organisationer under SARC- och BARINet-paraplyerna. Den uppmuntrar till samarbete mellan akademiska discipliner såväl som mellan akademi och industri och är avsedd som en accelerator inom området.

18 lag var anmälda till årets tävling, varav sex inkom med bidrag. Uppgiften handlade om obemannade flygplan i formation eller svärm som samverkar för att utföra ett uppdrag. Vinnaren valdes utifrån en utvärdering som gjorts av en jury bestående av experter inom närliggande områden, både från Brasilien och Sverige.

Det vinnande laget – i år från Brasilien – skapade ett multi-UAV-samarbetssystem för identifiering av cyanobakteriella ytblomningar och makrofyter. Priset delades ut under mötet för högnivågruppen för flygteknik i Brasilia, Brasilien, 27 oktober. Ceremonin sändes även på webben. Laget får ett pris på 6 000 euro för en resa till Sverige där de får träffa representanter för landets flygindustri. Det bästa svenska bidraget fick diplom under 10th Brazilian-Swedish Workshop in Aeronautics.

Innovairs årskonferens 2021

By Other

Innovairs årskonferens 2021 genomfördes virtuellt via Teams den 10 november 2021 med drygt 50 deltagare. Fokus denna gång var att ge utrymme för utförliga presentationer från innovationskedjans olika delar: akademi, forskningsinstitut och SMF.

Den akademiska verksamheten inom Swedish Aerospace Research Center (SARC) presenterades, liksom den flygtekniska verksamheten vid forskningsinstituten FOI och RISE. I presentationen från Aerospace Cluster Sweden (ACS) exemplifierades SMF-verksamheten med presentationer från de två medlemsföretagen Carmenta och Spacemetric.

Samtliga presentationer vid årskonferensen (inspelade och som pdf) finns här.

Webinar om strategisk innovation 27 oktober

By Internationalisering, Innovair, Vinnova

Välkommen till ett internationellt webinar om strategisk innovation i Sverige!

Den 27 Oktober 2021 anordnar LIGHTer och Produktion2030 ett webinar på engelska om hur Sverige och de Strategiska innovationsprogrammen kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar.

Key note speaker är Peter Dröll som är Director for Prosperity på EU-kommissionen, och kommer att prata om EU:s förväntningar på Sverige. Resten av programmet är späckat av andra intressanta företrädare för svensk innovationskraft, se nedan.

Datum: 27 oktober 2021
Tid: 09:00-11:00
Läs mer och anmäl dig här: https://produktion2030.se/sip-conference-2021/

New project: Technical roadmap towards fossil-free aviation

By Akademi, Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Innovair, Other

Saab together with Swedish aviation industry partners and universities, will lead a project aiming to establish a technical roadmap towards fossil-free aviation. The project is supported by the Swedish Energy Agency and focuses primarily on the Swedish and Nordic market.

The project is a collaboration between leading Swedish aviation companies and universities. Saab and GKN Aerospace are participating from the industry side while Linköping University and Chalmers University of Technology represent academia. The research network Swedish Aerospace Research Center (SARC) is supporting the work as well as the distribution of the results. Transparency is a key value within the project and the reports, data and publications will be made public and accessible for the research community. The project will also work with representatives from Innovair, Svenskt Flyg (Swedish Aviation) and Aerospace Cluster Sweden.

Read more in this Press release from Saab.

Unik studie kopplar ihop utsläppsmål med klimatmål

By Other

Chalmers har deltagit i en studie ledd av tyska flyg- och rymdcentret DLR, publicerad i Nature Communications, om i vilken utsträckning flygets uppsatta utsläppsmål bidrar till Parisavtalets uppvärmningsmål. Resultaten bygger delvis på den typ av resonemang som Innovair förde i NRIA Flyg 2020 vad gäller olika insatsers påverkan på den totala effekten. Skillnaden är att denna studie beräknar temperaturökningen från flygandet, inklusive höghöjdseffekter, som ett resultat av att olika målscenarier uppfylls.

Grundläggande för resonemanget är att flyget i dagsläget står för fem procent av den människopåverkade kilmatförändringen, och även i framtiden kan tillåtas göra det. I så fall kan flyget få bidra till en maximal temperaturhöjning på 0,1 grader (fem procent av tvågradersmålet) eller 0,075 grader (1,5-gradersmålet).

Studien uppskattar att om vi slutar utveckla flygteknik, och använder dagens teknik oförändrad i framtiden, ger flyget en höjning på drygt 0,13 grader till 2050 och med fortsatt stark ökning därefter. Om tekniken tänks utvecklas med dagens hastighet hamnar vi i stället på cirka 0,11 grader 2050 och en fortsatt ökning efter det, om än lite svagare. Lägger man på koldioxidkompenserande åtgärder (CORSIA) sjunker tillväxten ytterligare, men den är fortfarande för hög för tvågradersmålet och växer även efter 2050. Det är först när teknikutvecklingen matchar den målbild som ACARE bedömer är möjlig (och som avspeglas i de utsläppsmål som anges i ACAREs Flightpath 2050, som Innovair använder som klimatmål) som vi på sikt kan hamna under 0,1 graders ökning och stanna där.

I studien studeras även ett ”bottom-up”-scenario där forskarna försöker definiera de flygplan och motorer som bedöms vara möjliga att konstruera och införa i tjänst inom de utsatta tidsramarna. Om dessa flygplan utvecklas nås visserligen tvågradersmålet men inte 1,5-gradersmålet trots en relativt snabb införsel av biobränslen.

Studien har fått stor uppmärksamhet och går helt i linje med Innovairs riktlinjer för svensk flygteknisk innovation. Den påvisar behovet av att flygteknikutveckling premieras.

Läs studien här; läs mer om – och ladda ned – NRIA Flyg 2020 här.