Skip to main content

Årsmöte hos SARC

By 16 June, 2024Akademi/SARC

Årets SARC-årsmöte med runt 70 deltagare hölls på Grand Hotel Saltsjöbaden 4–5 juni. Programmet innehöll många intressanta föredrag från universitet, industri och finansiärer med flera internationella deltagare. Innehållet spände från övergripande diskussioner på högsta systemnivå för både flyg och rymd, inte minst om miljöfrågor, via dual use-aspekter, till handfasta djupdykningar i specifika projekt. Billy Fredrikssons presentation om svenskt flygs historia var en av höjdpunkterna.