Skip to main content

Transportforum 2025 – call for abstracts

By 7 May, 2024June 13th, 2024Other

Call for Abstracts till Transportforum 2025 är öppet. Välkommen med ditt bidrag till konferensen senast 25 augusti!

Transportforum är indelat i 11 ämnesområden:

 1. Transportpolitik och ekonomi
 2. Trafikteknik, planering och styrning
 3. Kollektivtrafik inklusive järnväg
 4. Samhällsplanering, governance och omställning
 5. Trafiksäkerhet
 6. Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel
 7. Gods och logistik
 8. Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar
 9. Luftfarten och samhället
 10. Digitalisering
 11. Cykling och gångtrafik

Alla inskickade abstract granskas i de elva ämneskommitéerna.

Läs mer på vti.se/transportforum/konferensbidrag-transportforum-2025