Skip to main content
search

Utlysning: Gestalta framtidens hållbara lösningar inom mobilitets- eller matsystemet

Inlägg av 29 januari, 2024april 12th, 2024Övrigt, Vinnova

Vill du vara med och bidra till att utforma framtidens hållbara mobilitets- eller matsystem? Vinnova erbjuder projektparter att utforma framtidsprototyper. Syftet är att stimulera förmågan att föreställa sig och förstå olika framtider samt skapa dialog för att agera mer strategiskt och tillsammans forma framtidens mobilitets- eller matsystem för en långsiktigt hållbar utveckling.

Tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom spekulativ design och mobilitets- eller matsystemet kan söka. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom spekulativ design.

Projekt kan söka bidrag upp till 700 000 kronor per projekt. Total bidragsbudget är cirka 7 miljoner för mobilitetssystemet och cirka 7 miljoner för matsystemet.

Utlysningen öppnade 21 december 2023 och stänger 14 mars 2024.

Fullständig information finns tillgänglig på Vinnovas webb.

Ett informationsmöte arrangeras 2 februari 2024.

Close Menu