Skip to main content
search
Kategori

Arenor/SMF

NRIA Flyg 2016 – samverkansmöte 17/2

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

Onsdagen 17 februari em hölls ett samverkansmöte på VINNOVA kring den nya innovationsagendan NRIA Flyg 2016.
Inbjudan till mötet återfinns här: niaflyg-inbjudan-Innovair

Mötet inleddes med att Eric Dautriat, Director Clean Sky, presenterade Clean Sky och samverkan med regioner i Europa.160217 Dautriat Clean Sky slides for Innovair, Stockholm.

Därefter presenterade Anders Blom, Programchef INNOVAIR, den budskapsplattform som tagits fram under arbetet med den nya agendan. Presentationsbilderna finns här: nriaflyg2016-budskapsplattform160217.

Efter presentationen delades deltagarna in i olika grupper för diskussion kring ett antal frågeställningar. Synpunkter som kom fram tas med i arbetet med att under våren 2016 färdigställa agendan NRIA Flyg 2016 .

Avtal mellan Clean Sky och svenska regioner 17/2

Inlägg av Innovair, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

Onsdag den 17 februari tecknades ett avtal mellan det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och två svenska regioner: Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Avtalet ska stärka samarbetet mellan en av EU:s största miljö- och forskningssatsningar och de svenska framstående klustren inom flygindustrin.

Länk till VINNOVAs pressmeddelande: VINNOVA pressmeddelande 2016-02-16
Länk till Clean Sky pressmeddelande: Clean Sky pressmeddelande 2016-02-17

MoU-signering 160217

Avtalet undertecknas vid en webbsänd ceremoni på Vinnova.
Speakers:
– Charlotte Brogren (Director General, Vinnova): Welcome/Introduction
– Hanna Bergdahl (Aeronautics R&I, Ministry for Enterprise and Innovation): Aeronautics in Sweden – Importance and Strategies for the Future
160217 Speech Hanna Bergdahl
– Anders Blom (Programme Director, Innovair): Positioning of Today’s MoU into the Swedish Innovation System for Aeronautics
160217 Blom Innovair presentation.MoUsigning CS
– Eric Dautriat (Director, Clean Sky Joint Undertaking): The Purpose of these MoUs and Expected Synergies. 160217 Dautriat Clean Sky slides for Innovair, Stockholm Se också videopresentation på annan sida: LÄNK
– Hans Fogelberg (Senior Advisor, Region Västra Götaland): Regional Strategy and Expected Synergies
160217 Clean Sky 2-VGR-Fogelberg
– Peter Larsson, Senior Advisor, Region Östergötland
160217 Presentation Region RÖ Peter Larsson
– Anna Rehncrona, Head of Operations, Aerospace Cluster Sweden: Regional Strategy and Expected Synergies

 

Temadagen SMF Flyg 11 febr 2016

Inlägg av Innovair, Arenor/SMF, Vinnova

En temadag kring projektet SMF Flyg och arenaverksamheten inom INNOVAIR hölls på VINNOVA onsdagen 11 februari 2016. De presentationer som hölls under förmiddagen listas här med länkar till de flesta.

1/ Programmet för temadagen 1. SMF Flyg 160211 innovair-inbjudan-160122f

2/ Bakgrund och Introduktion
Mats-Olof Olsson 2. Inledning Arenauppföljning 160211 (1)

3/ SMF Flyg – ökad konkurrenskraft hos Svensk flygindustri
Bengt Wälivaara och Cecilia Ramberg 3. Resultat SMF Vinnova 2016-02-11

4/ Erfarenheter och resultat
4a/ Saab – Göran Bengtsson (inga bilder)
4b/ GKN – Robert Lundberg 4b. SMF utveckling_GKN_11 Feb_2016_for web
4c/ Brogren Industries – Fredrik Olsson 4c. Brogren Industries Pres 2016-02-11 utg 2
4d/ Tooltec – Christian Lindahl 4d. Tooltec SMF Flyg 2016 reviderad
4e/ HDL – Peter Alm 4e. HDL_vinnova 20160210
4f/ Flexprop – Carl-Otto Strömberg 4f. FlexProp Vinnova SMF Flyg 160211 officiell
6/ Inxide-förstudie Inxide_160207 SMF-Flyg
7/ Oxeon-förstudie Oxeon_SMF Flyg_Kurt Olofsson-reviderad

Inbjudan till demonstrationsdag 2 sept. inom GF-Demo programmet

Inlägg av Saab Aeronautics, Arenor/SMF

Saab inbjuder till  en demonstrationsdag den 2 september 2015 i Laxå avseende Saabs projekt inom GF-Demo programmet (Grön Flygteknisk Demonstration). Utvalda produktionstekniska tillämpningar av robotiserad håltagning och NDI-kontroll av lättviktsstruktur i komposit kommer att presenteras och fysiskt demonstreras.
Mera information i bifogad inbjudan: GF-Demo Inbjudan_2 sept
OBS – anmälan om deltagande senast 25:e augusti.

Arcam in strategic partnership with GKN

Inlägg av GKN Aerospace, Arenor/SMF

GKN Aerospace has entered a strategic partnership with additive manufacturing specialist, Arcam AB, Sweden to develop and industrialise one of the most promising of the new ‘additive’ processes to meet the needs of the expanding future aerospace market.
Details in this document: GKN Aerospace and Arcam
More on this link: http://www.ati.org.uk/news/gkn-aerospace-agrees-strategic-additive-manufacturing-partnership-with-arcam/

Inspirationsseminarium SMF Flyg 2015-03-04

Inlägg av GKN Aerospace, Arenor/SMF

Onsdagen den 4:e mars hölls ett inspirationsseminarium på Innovatum i Trollhättan. 40 personer deltog, och ca 15 små och medelstora företag fanns representerade. Seminariet vände sig till små och medelstora företag som är intresserade av att närma sig flygindustrin.
Mera info och program under rubriken SMF Flyg.
Presentationerna finns under fliken MATERIAL/FAKTA – Presentationer
En sammanfattande artikel återfinns här: Artikel_om_Inspirationsseminarium_150304

Inbjudan – Slutseminarium Triple Use 12 mars

Inlägg av Innovair, Arenor/SMF

Triple Use fas 3 – slutseminarium och demo 12 mars i Ulricehamn
Den 12 mars genomförs slutseminariet för Triple Use i AP&T:s lokaler i Ulricehamn.

Seminariet utgör avslutningen av projektet ”Triple Use – Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer, fas 3” där en samverkan mellan fordonsindustrin, flyg och infrastrukturbranscherna resulterat i produkt- och teknikdemonstratorer på nivåerna TRL 5-6.

Projektet har finansierats av VINNOVA och SIP LIGHTer och har fokuserat på att utveckla effektiva produktionsmetoder av kompositprodukter.

Mera info om seminariet i detta dokument: Triple Use fas 3_inbjudan

Anmälan senast 29 februari på denna länk:
http://www.lighterarena.se/kalender/12-mars-2015,-slutseminarium-triple-use/

 

 

Pressträff på Innovatum i Trollhättan

Inlägg av GKN Aerospace, Arenor/SMF

Onsdagen den 26 november arrangerades en pressträff på Innovatum i Trollhättan. Det handlade mycket om de arbetstillfällen som kan skapas lokalt och regionalt inom den växande flygindustrin.

Ett antal talare från näringslivet, Högskolan Väst och Swerea IVF gav sin bild av vad som händer inom respektive område och hur man på olika sätt kan bidra till ökad kompetens, ökad konkurrenskraft och, i förlängningen, nya jobb.

Förmiddagen summerades av Paul Åkerlund, kommunalråd i Trollhättan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Fredrik Fryklund, informationschef GKN Aerospace, 0700 871016.

Du kan ta del av de olika dragningarna genom att klicka på filmlänkarna nedan. Vi beklagar att bild- och ljudkvaliteten inte är den allra bästa.

Close Menu