Kategori

Arenor/SMF

Svenskt-brittiskt seminarium 7 september på Vinnova

Inlägg av | Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling. Det strategiska innovationsprogrammet Innovair (www.innovair.org) har erhållit detta uppdrag och har med sin motpart i Storbritannien, Aerospace Technology Institute (www.ati.org.uk), tagit initiativet till ett gemensamt civilt flygforskningsprogram som genomförs inom ramen för Eureka (www.eurekanetwork.org/Sweden-UK-call-2018) .

Vinnova och Innovate UK är de myndigheter som finansierar utlysningen och innehållet definieras av Innovair och Aerospace Technology Institute och respektive nationell flygstrategi som finns tillgängliga via Eureka-sidan. Totala omfattningen är ca. 80 MSEK fördelat över 2019-2021.

Utlysningen kommer presenteras under ett svenskt-brittiskt seminarium på Vinnova, 2018-09-07, där möjlighet ges att presentera era idéer och teknologier samt föra en dialog med större leverantörer såsom Rolls-Royce, GKN UK, Saab och GKN SE. Seminariet kommer även att webbsändas. Agendan kan laddas ner här: 2018-09-07 Agenda UK SE final

Deltagarantalet är begränsat så anmäl er snarast på Vinnovas hemsida https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414B50407340455F477740

För ytterligare information kan ni kontakta Vinnovas Lars Nybom, 08-473 31 23 lars.nybom@vinnova.se, eller Innovairs Björn Jonsson, 070-782 62 61 bjorn.jonsson@fmv.se.
Se även https://www.vinnova.se/kalenderhandelser/20182/09/uk-sweden-joint-call-for-proposals-for-aerospace-rd-projects/

Anders Blom
Programchef Innovair

UK-Sweden Call for Proposals for Aerospace R&D projects

Inlägg av | Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

The UK and Sweden are announcing a joint funding call for aerospace R&D projects under the Network Projects programme. Applicants are expected to develop project proposals which have strong market potential for the UK and Sweden and all applications must be guided by the respective aerospace strategies of the UK and Sweden.

To promote the call a SE-UK seminar was held at Vinnova, Stockholm on September 7, 2018.
The agenda and the presentations made are available on this LINK

Read more on the EUREKA webpage: EUREKA LINK
Full text is provided here: UK-SE Funding Call – Text for EUREKA_V18 FINAL
More about this also on ATI-UK webpage: ATI-UK LINK
Anders Blom has also written about this on: ATI Guest Blog

Workshop nr 7 SE-BRA 14 september i Brasilien

Inlägg av | Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

Workshop nr 7 i det svensk-brasilianska samarbetet inom flyg-FoU

Brasilien och Sverige har ett etablerat och växande samarbete på mellanstatlig nivå inom flygteknisk innovation. Samarbetet innefattar aktörer och funktioner från akademi, industri och offentlig sektor, och engagerar stora delar av de båda ländernas flygtekniska innovation. Under sex tidigare workshoppar, varav den senaste i Stockholm (KTH) i oktober 2017, har informationsutbytet och kontakterna fördjupats.
Den sjunde workshoppen anordnas fredagen 14 september i Belo Horizonte, Brasilien, den sista dagen i ICAS-veckan – ICAS 2018 9-14 september.
Inbjudan och och länk för anmälan här: Inbjudan workshop

From SARC Kickoff and Inauguration 18-19 juni

Inlägg av | Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

The kick-off event for SARC – The Swedish Aeronautical Research Center– took place in Linköping on June 18-19, 2018 with 110 participants. Carl Rosén, Director General at the Ministry of Enterprise and Innovation, conducted the inauguration ceremony. The full program for the event can be downloaded here: sarc_kickoff_program_final

SARC is an Innovair initiative
 and Anders Blom, Program Director for Innovair, outlined the vision for setting up the SARC center. The content and organisation structure for SARC and the SARC PhD Academy – National Graduate School for Aeronautics – were presented by the center directors Professors Dan Henningson, KTH; Petter Krus, LiU and Tomas Grönstedt, Chalmers.

These presentations can be downloaded below.
1. SARC_kickoff_day1_Innovairs_SARC_vision_Anders-Blom
2. SARC_kickoff_day1_SARCpresentation_Dan-Henningson
3. SARC_kickoff_day2_SARCacademy_Petter-Krus

For all other presentations and pictures from the event visit the SARC website: http://www.sarc.center/kickoff/

ACS expanderar norrut

Inlägg av | Innovair, Arenor/SMF, Övrigt

De kommande tio åren förväntas investeringar för flera hundratals miljoner kronor i det arktiska området. I samklang med detta har en ny klusternod, ACS North, i Kiruna invigts.

ACS är naturligtvis Aerospace Cluster Sweden, som byggt upp en stark och välfungerande klusterverksamhet för flyg- och rymdverksamheten runt Linköping och Trollhättan. I och med ACS North tar man ytterligare ett stort kliv in på den nationella spelplanen, och förstärker även kopplingen mellan flyg och rymd. ACS North ska bli en naturlig aktör för att utveckla samverkan mellan akademi och näringsliv, regionalt, nationellt och internationellt.

ACS North ska bidra med en ny typ av infrastruktur och kompetens- och leverantörsnätverk runt SSC Esrange, EISCAT och andra rymdaktörer. SSC, med rymdbasen Esrange, är mycket positiva till etableringen av en ny klusternod.

Forskare debatterar flyget

Inlägg av | Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

I kondensstrimmorna av den debatt som förts under senaste året om flyget och dess klimatpåverkan är det nu fem flygforskare som tagit turbinbladet från munnen och uttalat sin mening.

Det handlar om de i Innovairsammanhang välkända professorerna Tomas Grönstedt, Chalmers; Dan Henningson, KTH; Petter Krus, LiU; Anders Lundbladh, Chalmers och GKN Aerospace samt doktoranden Sebastian Samuelsson, Chalmers.

DN Debatt 4 juni skriver de bland annat att det globala perspektivet glömts bort i debatten. När fokus ligger på att begränsa det svenska flygresandet är risken att Sveriges bästa möjligheter att minska flygets klimatpåverkan – nämligen teknikutvecklingen – inte tas tillvara. Ny teknik och innovationer utvecklade i Sverige kan slå igenom globalt och få en reell positiv miljöpåverkan som är mer än hundra gånger större än den effekt en minskning av flygresandet ger, hävdar artikelförfattarna.

Läs hela artikeln i DN på denna DN-länk.

Clean Sky lyfter IMA och REPLAB

Inlägg av | Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

EU:s största flygforskningsprogram någonsin, Clean Sky 2, arbetar för att utveckla närmare samverkan med europeiska strukturfonder. Det banbrytande avtalet mellan Clean Sky 2 och två svenska regioner som vi rapporterat om tidigare är en del av just detta.

Synergier mellan de två finansieringsformerna förväntas ge effektivare utnyttjande av offentlig finansiering och därmed bidra till att främja europeisk innovation.

Nu lyfts två svenska verksamheter fram i Clean Sky 2:s nya broschyr om dessa synergier – Clean Sky working together with the Member States and Regions. Det handlar om IMA i Linköping och REPLAB i Trollhättan.

IMA (Innovative Materials Arena) är en innovationsarena för avancerade material som kommer att ligga i den nya teknikparken Linköping Aviation Park. Nya tillverkningsmetoder tillsammans med de senaste rönen inom materialforskningen ger i dag oanade möjligheter att möta extrema krav på funktion, kostnad och återvinning hos innovativa produkter.

REPLAB (Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning) är ett centrum inriktat på processutveckling för laserbaserade metoder för additiv tillverkning (3D-printning). Som namnet antyder ska fokus ligga på reparation och återanvändning. Fem demonstratorprojekt kommer att genomföras i nära samarbete med regional industri och akademi.

Att verksamheterna lyfts fram på det här sättet är ett bevis för att svensk innovation ses som en naturlig och stark del i europeiska innovationssammanhang.