Archive | B_GKN Aerospace

Innovair utvärderat 2017

Samtliga strategiska innovationsprogram (SIP) utvärderas med tre års intervall av Vinnova. Utvärderingarna baseras på programmens effektlogik för att verifiera att programmens syfte och mål uppnås. Även programmens måluppfyllelse i relation till myndigheternas syfte med satsningen på strategiska innovationsprogram enligt utlysningstexten utvärderas. Utvärderingarna ligger till grund för beslut om fortsatt finansiering. För Innovair skedde den första […]

Continue Reading

NFFP7 är igång

Det nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) som startades 1994 går nu in i sin sjunde etapp, som jämfört med tidigare omgångar expanderat både i tid och pengavolym. NFFP7 omfattar 55 MSEK per år från Näringsdepartementet via Vinnova och 15 MSEK per år från Försvarsmakten – plus lika mycket från de deltagande industriföretagen, primärt Saab och GKN. Programmet […]

Continue Reading

Aerospace Cluster Sweden växlar upp

Aerospace Cluster Sweden (ACS) är ett kluster för alla som är verksamma inom flyg och rymd och har ett extra fokus på små och medelstora företag. Klustret har varit verksamt under några år och nu håller man som bäst på att växa både när det gäller antalet medlemsföretag och geografisk placering i Sverige. ACS driver […]

Continue Reading

Open rotor i motorprov

Open rotor-tekniken, där utanpåliggande rotorblad gör att en jetmotor kan uppnå radikalt bättre bränsleekonomi, har nu körts i motorprov. Det är den franska flygmotortillverkaren Safran som sköter provningen av den open rotor-motor man byggt upp inom Clean Sky, där GKN är ansvarig partner för de roterande strukturerna. Tekniken bygger på två motroterande utanpåliggande fläktar som […]

Continue Reading

GKN i Trollhättan har fått hållbarhetsutmärkelse

Pratt & Whitney, världsledande inom design, tillverkning och underhåll för flygmotorer och reservkraftsaggregat, har utsett GKN Aerospace Sweden till vinnare av 2017 års Supplier Sustainability Award. Utmärkelsen är baserad på ”Supplier Health Assessment” som mäter elva specifika hållbarhetskriterier, inkluderande arbetet med att minska konsumtion, avfall och utsläpp för en mer effektiv och miljömässigt hållbar verksamhet. […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved