Archive | B_GKN Aerospace

NFFP7 – utlysning 1

NFFP7 – 7:e omgången av Nationella Flygtekniska Forsknings-Programmet – är nu beslutat och kommer att pågå 2017-2022. Första utlysningsomgången finns nu på Vinnovas hemsida Utlysningstext och mallar, som finns länkade på Vinnovas hemsida, kan också laddas ner här: Utlysningstexten (OBS rev 170918): Utlysningstext NFFP7 Utg. 2017-09-18 ÄNDRING 170918: Max tillåtna sidor i ansökan ändrat från 10 till […]

Continue Reading

Innovair Showcase

Vi lanserar Innovair Showcase! Ett led i vårt arbete som strategiskt innovationsprogram är att visa upp den innovation som blir resultatet av våra ansträngningar. Därför har vi nu börjat skapa enbladiga PDF-filer med goda exempel från Innovairs verklighet. Bladen, som synliggör svensk flyginnovation och har potential att skapa synergier mellan olika grenar inom vårt område, kommer att göra neddyk i alla våra […]

Continue Reading

Ny ACARE-SRIA

SRIA – ny europeisk agenda för flyg-innovation ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe) är den organisation som representerar samtliga intressenter inom Europas flygutveckling: EU-länder, flygindustri, flygbolag, flygplatser, forskningsinstitut, akademi, reglerande myndigheter, bränsletillverkare och luftfartsverk. ACARE publicerar bland annat långsiktiga visioner och strategiska forsknings- och innovationsagendor som används av EU-kommissionen för att rikta in verksamheten inom forskningsprogram som […]

Continue Reading

Innovair i Tyskland

Innovair hos tyska näringsministeriet Under de senaste åren har Innovair byggt upp hållbara bilaterala samarbeten med Brasilien och Storbritannien. Nu står Tyskland på tur. Under den tyska förbundskanslern Angela Merkels statsbesök i Sverige 31 januari i år fastställde regeringskansliet ett nationellt intresse för ett ökat svenskt samarbete med Tyskland. Detta har Innovair uppmärksammat: 6 april besökte företrädare för […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved