Archive | B_GKN Aerospace

AUTOSYN rapport

AUTOSYN –  http://autosyn.se/ Autonoma multimodala resor och transporter En nyligen genomförd förstudie AUTOSYN – Autonoma multimodala resor och transporter – har presenterat en rapport. Flera personer från Innovair har medverkat i förstudien. Förstudien fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta – hur det med hjälp av modern och framtida teknik kan […]

Continue Reading

Seminariedag om SMF Flyg 26 mars i Trollhättan

Seminariedag för Innovair och SMF Flyg 26/3 på PTC i Trollhättan Som en del av Innovair och SMF Flyg anordnas en seminariedag för att berätta mer om programmets resultat och förbereda inför nästa SMF-utlysning. Ta även chansen att få reda på mer om Vinnovas andra forskningsprogram för små företag, om Produktionstekniskt centrums verksamhet och om […]

Continue Reading

Besök från tyska BMWi

Stort tyskt intresse för Sverige och svensk flyginnovation under näringspolitiskt toppmöte. Innovair har en central roll. I ett tidigare nyhetsbrev berättade vi om Innovairs besök hos den tyska motsvarigheten till vårt näringsdepartement. Nu har returmatchen körts: tyska Ministerium für Wirtschaft und Energie  var här på besök, vilket i sig är en mycket positiv händelse med tydliga […]

Continue Reading

Utvärdering av SMF Flyg

I NRIA Flyg 2013 är målsättningen att omsättningen för svenska små och medelstora företag (SMF) inom flygsektorn skall öka från 0,5 till 2,5 miljarder kronor fram till 2035. Tyvärr deltar alltför få SMF i stora nationella och internationella forsknings- och demonstrationsprogram, som ofta är insteget för att man ska kunna kvalificera sig som underleverantörer till […]

Continue Reading

Nytt PTC-projekt kring additiv tillverkning

Ett nytt projekt Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning (Replab) har startat på PTC i Trollhättan. Läs mera om projektet på denna länk: Projekt Replab LÄNK Projektet är på totalt 21.5 milj. kr. med finansiering från de Europeiska regionala utvecklingsfonderna, Västra Götalandsregionen och GKN Aerospace. Chalmers och Swerea är samverkanspartners. Finansieringen från EU har […]

Continue Reading

Innovair utvärderat 2017

Samtliga strategiska innovationsprogram (SIP) utvärderas med tre års intervall av Vinnova. Utvärderingarna baseras på programmens effektlogik för att verifiera att programmens syfte och mål uppnås. Även programmens måluppfyllelse i relation till myndigheternas syfte med satsningen på strategiska innovationsprogram enligt utlysningstexten utvärderas. Utvärderingarna ligger till grund för beslut om fortsatt finansiering. För Innovair skedde den första […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »