Skip to main content

GKN Aerospace leder H2GEAR

By 28 January, 2021March 18th, 2021Other

GKN Aerospace kommer att leda ett banbrytande samarbetsprogram för Storbritannien, kallat H2GEAR, för att utveckla företagets första vätgasframdrivningssystem för subregionala flygplan. GKN Aerospace i Trollhättan ansvarar för utveckling av vätgasframdrivning för det större segmentet där gasturbinmotorer kommer dominera. Man står även för turbomaskinkompetensen för det mindre segmentets framdrivningssystem.