Skip to main content

ACS första årskonferens

By 11 March, 2021March 20th, 2021Other

Vätgasflyg, cybersäkerhet, rymd och samverkan var i fokus på Aerospace Cluster Swedens första årskonferens 10 mars 2021. Konferensen lockade ett 40-tal deltagare från flera olika företag inom flyg- och rymdbranschen, och är ett event som kommer att fortsätta ske årligen.

Björn Fehrm, Aeronautical and Economic Analyst på Leeham News and Analysis, berättade att alternativa bränslen i kombination med vätgas ligger närmast till hands såväl ekonomiskt som miljömässigt för att minska flygets emissioner.

Göran Berlemo, Olle Persson och Leif Johansson från ACS sammanfattade hur pandemin har påverkat flygbranschen och gav oss en uppdatering om vad som sker i ACS nu och framöver.

Sofia Lundqvist, projektledare Cyber Security på Linköpings Science Park talade om cybersäkerhet och Josef Fleischmann från Isar Aerospace berättade om företagets resa som tog sin början i en studenttävling anordnad av Elon Musk.

Under dagen fick vi även ta del av pitchar från medlemmar i ACS med stor bredd och möjligheter till samarbeten framåt.

Presentationerna finns tillgängliga på denna LÄNK