Skip to main content

SARC-kurs i hållbarhet

By 11 June, 2021September 17th, 2021Other

Swedish Aerospace Research Center (SARC) gav under våren kursen Hållbarhet inom rymd och flyg. Kursen gav en översikt över FN:s globala hållbarhetsmål (SDG) och verktyg för att utvärdera och utveckla forskning och innovation mot ökad hållbarhet. Målgrupp var doktorander och postdocs inom SARC och Graduate School of Space Technology samt ingenjörer aktiva inom forskning och utveckling i flyg- och rymdindustrin.

Deltagarnas projekt diskuterades i online-workshoppar med break-out-sessioner, och en innovativ och kreativ workshop hölls för att ytterligare förstärka hållbarhetsaspekter i projekten framöver. Deltagarna avslutade kursen med ett självständigt arbete baserat på ett SDG-utvärderingsverktyg (se innovair.org/21q3/sdgtool).

Upplägget var mycket uppskattat. Mer information fås från info@sarc.center.