Skip to main content

1st CEAS Women in Aerospace Conference

By 1 July, 2021September 16th, 2021Other

I juni höll organisationen Council of European Aerospace Societies (CEAS) sin första återkommande konferens på temat women in aerospace, med syftet att öka andelen kvinnor i flyg- och rymdrelaterad innovation. Konferensen hölls digitalt med deltagare från näringsliv, nationella myndigheter och internationella organisationer.

I dagsläget utgör, enligt konferensen, kvinnor 39 % av den globala arbetsstyrkan, vilket kan uppfattas som en positiv siffra. Problemet i tekniktunga branscher är dock att en underrepresentation av kvinnor tillsammans med en vilja att skapa jämställdhet på chefsnivå tenderar att medföra att branscherna utarmas på kvinnor under denna chefsnivå.

Alla samhällets nivåer behöver vara engagerade i att skapa förändring: regeringar sätter upp ramverk och regler, näringslivet skapar policyer, samhället bearbetar stereotyper och på individnivå finns ofta behov av förändrad självbild, enligt talarna på konferensen.

Konkret innehöll konferensen också en tävling för studenter på temat hur man främjar teknikkarriärer hos den yngsta generationen.

womengineer.org/igeday