Skip to main content

Vibrationsborrning ger bättre och snabbare hål

By 11 March, 2022March 21st, 2022Other

Det Vinnovafinansierade SMF Flyg-projektet Vibrationsborrning för förbättrad hålkvalitet av multimaterial inom flygindustrin, som leds av RISE tillsammans med VibiCore, har som mål att vidareutveckla vibrationsborrningsteknik för stackat material inom flygindustrin för förbättrad hålkvalitet och kortare cykeltider.

Denna borrprototyp har gjorts robotburen för ökad flexibilitet samt för att med robotens kraftstyrningssensor kunna hitta den robotposition som ger rätt anhållningskraft. Vibrationsborrning innebär att borrens matningsrörelse kompletteras med en oscillerande rörelse i borrverktygets matningsriktning. Syftet med denna adderade rörelse är att minska spån­storleken, något som är extra viktigt vid borrning av multimaterialstrukturer med kompositmetall eftersom strukturen riskerar att skadas av stora spån när de transporteras ur borrhålet.

Projektet påbörjades sommaren 2021 och har visat lovande resultat i de borrtester som hittills utförts, både på metalliska och kompositmaterial, där samtliga processparametrar kan ändras i realtid under borrning.

Onsdag 6 april kommer VibiCores vibrationsborrningsteknik att demonstreras live på produktions­arenan Compraser Labs i Linköping där det finns möjlighet att delta digitalt eller på plats. För mer info, kontakta Martin Schöllin, RISE, martin.schollin@ri.se