Skip to main content

Hallå – Svjetlana Stekovic

By 15 March, 2022March 21st, 2022Other

Svjetlana Stekovic är EU-forskningskoordinator vid Grants Office och docent inom materialvetenskap vid avdelningen Konstruktionsmaterial (KMAT), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet. Sedan i slutet av 2021 sitter Svjetlana i Innovairs styrgrupp som akademisk företrädare.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i styrgruppen?

Jag forskar kring olika aspekter på metalliska material för höga temperaturer i flygtillämpningar. Jag har bred erfarenhet, stort internationellt nätverk och djup förståelse för hur forskningen gör nytta i industrin och samhället. Vi står inför stora teknologiska förändringar – Flygindustri 4.0, liksom – som gör att vi måste satsa på nya material och teknologier.

Vilka utmaningar ser du?

Hållbara bränslen är ju ett viktigt spår. I dag har forskningen visat att upp till 50 % av traditionellt jetbränsle kan blandas med förnybara råvaror. Hur kompatibla är dessa bränslen med nuvarande och framtida flygplans komponenter, och vad händer när vi går upp till 100 % SAF? På längre sikt behöver vi alternativa material till superlegeringar, både för flygtekniska komponenter och till lagring av vätgas.

Vad kan Innovair göra?

Övergripande behövs en proaktiv politik och en långsiktig planering och finansiering som involverar tvärvetenskapliga och multidisciplinära samarbeten med aktörer från både grund- och avancerad forskning samt industri. Allt detta kan Innovair arbeta för.