Skip to main content

NRIA Flyg 2024 lanseras under Aerospace Almedalen

By 10 June, 2024Innovair

Innovair uppdaterar regelbundet den svenska flygtekniska innovationsstrategin. Nu är det dags för NRIA Flyg 2024.

Vid det här laget är begreppet strategisk innovationsagenda mycket välkänt i Innovationssverige. Vår NRA Flyg 2010 var konceptet som fick stå modell för regeringens satsning på strategiska innovationsagendor, som mynnade ut i skapandet av de 17 strategiska innovationsprogrammen (SIP) varav Innovair är ett. Sedan dess har vi uppdaterat vår strategi regelbundet vart tredje/fjärde år.

Vår helt färska agenda, NRIA Flyg 2024, tydliggör kopplingen mellan vilka samhällsutmaningar vi står inför, vilka mål vi sätter upp för att möta dem och hur vi arbetar för att nå målen. I korthet handlar det om att vi identifierar tre megautmaningar: dels klimatförändringar, dels försämrat säkerhetsläge och geopolitik och dels accelererad teknikutveckling – nya tillämpningar.

På ett övergripande plan är Innovair väl rustat att möta dessa utmaningar eftersom vår verksamhet hittills har varit inriktad på att (civilt) arbeta för att uppnå internationella mål för klimatneutral luftfart och (militärt) stärka svensk försvars- och säkerhetsförmåga. Detta har vi gjort på ett sätt som skapar nationell tillväxt och export, inom både flygteknik och övrigt näringsliv.

Förutom ökande krav på klimatmässig hållbarhet och ett förändrat säkerhetsläge med ökad internationell samverkan är det nya att den accelererade teknikutvecklingen får en allt större betydelse för uppfyllandet av våra övergripande mål. Agendan handlar om vilka möjligheter vi ser inom dessa områden och hur vi kan arbeta för att bibehålla och stärka vår nationella position som flyginnovatör.

De viktigaste budskapen i NRIA Flyg 2024 sammanfattas i våra sex rekommendationer:

  • Säkerställ en fortsatt koordineringsfunktion för svensk flygteknisk forskning och innovation samt initiera en därtill knuten
  • Finansiera säkerställd kärnverksamhet och möjlighet att möta nya tekniker.
  • Stärk insatserna för att öka mångfalden samt attrahera ungdomar och kvinnor.
  • Öka samverkan, nationellt och internationellt.
  • Öka deltagandet av SMF i svensk flyginnovation.
  • Möjliggör produktion av hållbara bränslen.

Agendan är framtagen av nyckelpersoner vid universitet/högskolor, institut, företag, intresseorganisationer och myndigheter (ACS, Chalmers, FM, FMV, FOI, GKN Aerospace, KTH, LiU, NFFP, Saab, SARC, Svenskt Flyg samt SMF och arenor) under processledning av Innovair.

Den officiella presentationen sker på Aerospace Almedalen 26 juni. Agendan finns dock redan nu tillgänglig för intresserade läsare på innovair.org/nriaflyg2024