Skip to main content

Innovair representerar flyget i projekt AutoSyn

Under vintern har Innovair deltagit i projektet AutoSyn, en studie som fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta – hur det med hjälp av modern och framtida teknik kan bli säkert, enkelt, tillförlitligt, miljövänligt och billigt – men också för att förstärka Sveriges internationella konkurrenskraft vad gäller efterfrågan, export och marknadsandelar inom relaterade innovationsområden.

Studien har kombinerat två fokuspunkter som var för sig inte är unika – en genomgång av teknik och förutsättningar för system med självkörande fordon samt ett trafikslagsövergripande perspektiv – och har resulterat i förslag som rör satsningar på nationell forskning och innovation inom multimodala transporter.

Intressenter från det samlade transportsystemets alla aktörer har bidragit till studien vilket betyder att samtliga trafikslag har varit involverade liksom alla delar av trippelhelixen mellan industri, akademi och offentlig sektor.

Studien har projektletts av Saab och delfinansierats av Vinnova som en del i regeringen samverkansprogram (SVP). Fullständig partnerlista finns på www.autosyn.se och där kan man också ladda ned dokumentet som presenteras för regeringens samverkansgrupp under våren.