All Posts By

Webmaster Innovair

Aerospace Cluster Sweden inbjuder till digitala möten med temat  “Hållbart flyg”

By Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, Innovair

Aerospace Cluster Sweden (ACS) inbjuder till 3 digitala möten med temat  “Hållbart flyg – vad betyder det för din verksamhet?”

Torsdag 3/12 kl. 13-14
Swedish Aerospace Research Center (SARC) ger en övergripande bild gällande flygets miljöpåverkan och vilka olika lösningar som kan vara lämpliga i de olika segmenten i framtiden.

Tisdag 8/12 kl. 9-10
Representanter från SAAB:s affärsområde Industrial Products and Services och affärsenheterna Aerostructures, Avionics Systems och Traffic Management, samt affärsområde Aeronautics ger sin syn på vilka framtida lösningar de ser och vad det betyder för deras produkter och samverkansparter.

Torsdag 10/12 kl. 9-10
Representanter från GKN Aerospace Engines Systems ger sin syn på vilka framtida lösningar de ser och vad det betyder för deras produkter och samverkansparters.


Mera information och anmälan via
 ACS hemsida

Projekt Springboard

By Multi use, Demonstration, GKN Aerospace, Arenor/SMF, Other

Flyg- och verkstadsindustrin vill ta klivet in i en mer hållbar framtid. Därför satsar Västra Götalandsregionen nu 21 miljoner på projektet Springboard
 som ska ge regionens tillverkningsföretag förutsättningar att bidra mer till utvecklingen av hållbart flyg. Satsningen sker inom ramarna för test- och demomiljön Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan.

Projektet bygger vidare på de tidigare satsningar som har gjorts i PTC:s infrastruktur i form av lokaler och utrustning. I dag är ett femtontal företag och organisationer medlemmar i PTC, och genom uppgraderingen av arenan är förhoppningen att kunna attrahera flera nya aktörer. Den innovativa miljö som skapas när stora och små företag möts tillsammans med både högskola och forskningsinstitut utgör en grogrund för nya affärsidéer, konkurrenskraft och tillväxt. Med denna satsning står svensk flygindustri rustad för nya demonstratorprojekt när corona släpper greppet om det globala flyget.

Satsningen linjerar med det samförståndsavtal som tecknades mellan EUs Clean Sky och Västra Götalandsregionen 2016 för ett europeiskt samarbete kring en mer hållbar flygindustri.

Läs mer om projektet i Innovatums pressrelease 201119.

Clean Sky and Sweden: Delivering climate-neutral aviation together

By Internationalisering, Clean Sky, Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Innovair, Vinnova

In the November issue of Clean Sky E-news it is noted that Clean Sky’s Executive Director Axel Krein presented Clean Sky’s sustainable aviation programme at Innovair’s annual meeting on 29 October. In addition the following about Clean Sky and Sweden is included:

Clean Sky and Sweden: Delivering climate-neutral aviation together

Sweden has a proud history in aeronautics, and Clean Sky’s Executive Director Axel Krein was honoured to present Clean Sky’s sustainable aviation programme at Innovair’s annual meeting today.

Sweden is a strong supporter of Clean Sky’s mission to achieve climate-neutral aviation by 2050. The goals of Sweden’s National Aeronautics Strategy involve reducing the climate impact of aviation, and the motivation of the Swedish aerospace sector towards making zero-emission aviation a reality can be clearly seen through their active involvement in Clean Sky.

Currently, 15 of Clean Sky’s participants hail from Sweden, and they are involved in 30 different projects. Two Swedish companies – Saab and GKN – have been Members of Clean Sky since its inception, and both are still heavily involved in Clean Sky’s sustainable aviation activities.

In February 2016, Clean Sky signed Memoranda of Understanding with two Swedish regions – Västra Götaland and Östergötland. The aim of these MoUs is to boost local industrial development in aviation and support smart specialisation in European regions, harnessing European funding sources like the European Structural and Regional Investment Funds (ESIF) to do so.

The Västra Götaland region aimed to reduce the environmental footprints from civil aviation by further boosting regional industrial development within the aeronautics sector, including large companies, SMEs, industrial research institutes and universities. That goal has given rise to a number of projects focusing on innovative new technologies such as additive manufacturing and 3D printing. An ‘Aerospace Cluster Sweden’ has also been set up for SMEs, to help cement the area as an aviation technology hub.

In Östergötland, innovation hubs have been set up to improve collaboration and knowledge sharing across the Swedish aeronautics sector. These hubs focus on different specialisations that are relevant to aeronautics – for example, the Innovative Materials Arena, Additive Coodination in East central Sweden (ACES) a digitisation coordination hub focusing on 3D printing and additive manufacturing, and a hub focused on the Internet of Things.

We look forward to launching many more exciting new collaborative projects for climate-neutral aviation with our Swedish counterparts. Working together, we can truly make sustainable aviation a reality. Onwards and upwards!

Webbinarium 2 December om vätgasflyg

By Other
Välkommen den 2 december kl. 13.00-14.30 Visa i webbläsareHemsida –  Skicka vidare –  Prenumerera –  Avprenumerera
Välkommen till ett kunskapswebbinarium och rundabordssamtal om vätgasflyg!

Vätgas pekas ut som ett av framtidens drivmedel för flyget. Flygplanstillverkaren Airbus offentliggjorde tidigare i år ett koncept med tre vätgasdrivna flygplan som är tänkta att driftsättas redan 2035. Vätgas har många fördelar och rätt producerad innebär användning av vätgas i princip nollutsläpp. Men hur ser egentligen förutsättningarna ut för att vi ska kunna flyga på vätgas? 

Om flyget ska kunna använda vätgasdrift krävs det nu att staten och industrin tillsammans satsar rätt. Svensk flygindustri efterfrågar ett innovationsdrivande arbete och framåtsyftande offentliga satsningar för omställning. Konkret behöver Sverige i närtid satsa på vätgas och främja internationellt samarbete, i EU och globalt, tillsammans med näringslivet. 

Flera svenska företag bedriver redan idag arbete kring teknisk utveckling av vätgasdrift och grön produktion av vätgas. Fossilfritt Sverige arbetar med en strategi för hur användning av grön vätgas och ammoniak i flera olika värdekedjor och sektorer kan bidra till utvecklingen att göra Sverige till ett världens första fossilfria välfärdsländer. 

Detta webbinarium handlar mycket konkret om vätgasdrift och betydelsen av vätgas för flygets omställning. 

Hur fungerar vätgasdrift för flygplan, hur ser förutsättningarna ut för att vi ska kunna flyga på vätgas och vad krävs för att Sverige och svensk flygindustri ska ta en ledande position? 

Varmt välkommen till ett intressant webbinarium!

Datum och tid
2 december, kl. 13.00-14.30

Deltagare
Glenn Llewellyn
Vice President Zero Emissions Aircraft, Airbus 

Svante Axelsson
Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 

Anders Lundbladh
Adjungerad Professor i framdrivningsteknik, Chalmers 
samt specialist på GKN Aerospace


Jessica Öberg
Senior Vice President and 
Head of Industrial Products and Services, Saab AB


Lars Andersen Resare
Hållbarhetschef, SAS 

Per Ekdunge
Grundare, Powercell

Tomas Grönstedt
Professor Turbomachinery, Chalmers 

Arrangörer är Svenskt Flyg, Transportföretagen och Innovair.
Anmäl dig här senast den 30 november

Frågor?
Kontakta Nils Paul, näringspolitisk expert 
Tel: 072 201 04 63
nils.paul@transportforetagen.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Transportföretagen behandlar dina personuppgifter för att kunna göra utskick till dig. Det laga stödet för behandlingen är normalt intresseavvägningen i art 6.1 f dataskyddsförordningen. Transportföretagen har tydligt uppsatta rutiner kring hantering av personuppgifter för utskick, inte minst när det gäller rensning.  

ICAS 2022 website is now open

By Internationalisering, Akademi, Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, Innovair, Other

Den internationella flygteknikkongressen ICAS 2022 kommer att hållas på Stockholm Waterfront 4–9 september 2022 med Flyg-och rymdtekniska Föreningen (FTF) och Innovair som arrangörer. Nu är kongressens webbsida icas2022.com öppen med grundläggande information.

ICAS-kongressen, som hålls vartannat år och täcker alla aspekter av flygforskning inklusive dess militära och civila tillämpningar, har två gånger tidigare hållits i Sverige: 1962 och 1990. Normalt samlas 800–900 deltagare från mer än 30 länder. Förutom tekniska presentationer i tolv parallella sessioner hålls varje dag plenarföreläsningar om branschens aktuella utmaningar.

Flygbranschen har drabbats hårt av covid-19-pandemin. Många kongresser har i år ställts in, skjutits upp eller gjort virtuella. ICAS 2020, som skulle hållits i Shanghai i september, har senarelagts till 2021. Innovair och FTF hoppas på en återhämtning till 2022 och att flygbranschen då är angelägen om att träffas och interagera vid en fysisk ICAS 2022-kongress i Stockholm. Men beredskap finns för att kongressen 2022 kanske måste bli delvis virtuell.

The Exhibition & Partnership prospectus for ICAS 2022 can be downloaded here.

DN-artikel 25 oktober om vätgasdrift

By Internationalisering, Akademi, GKN Aerospace, Innovair

I Dagens Nyheter 25 oktober skriver fem forskare med anknytning till flygteknik och Innovair att vätgas som driv­medel för flyg ligger närmare till hands än vi tidigare tänkt.

Artikelförfattarna är:

  • Magnus Genrup, professor i kraftverksteknik, Lunds tekniska högskola
  • Tomas Grönstedt, professor turbo­maskiner, Chalmers tekniska högskola
  • Dan Henningson, professor strömningsmekanik, Kungliga Tekniska högskolan
  • Petter Krus, professor i fluida och mekatroniska system, Linköpings tekniska högskola
  • Anders Lundbladh, specialist motorteknik, GKN Aerospace Sweden, Trollhättan, adjungerad professor i framdrivningsteknik, Chalmers tekniska högskola

Vätgasflyget kräver avancerad men inte revolutionerande teknik, enligt forskarna. För att Sverige ska ha en plats i utvecklingen och bidra till att goda resultat når marknaden så fort som möjligt behöver Sverige öka sina satsningar och växla upp det internationella samarbetet inom området.

Den teknik som snabbast kan införas och som bedöms ha bäst potential på lång sikt är att förbränna vätgas i en flygmotor, vilket är tillämpligt i alla typer av passagerarplan, även på långa sträckor. Ett annat alternativ är att vätgasen används för elproduktion i bränsleceller för att med elmotorer driva propellrar, men här finns begränsningar i hur snabbt energin kan nyttiggöras. Utöver detta kan vätgas användas till att tillverka flytande bränslen från vätgas och koldioxid, eventuellt infångad ur atmosfären.

Sveriges satsningar på området bör enligt författarna primärt fokusera på att stödja innovationen kring vätgasdrift i hela innovationskedjan. Parallellt behöver vi utveckla nya energieffektivare motorer och flygplan, och regelverken måste också utvecklas kring miljö- och säkerhetsfrågor, menar författarna.

Här hittar du artikeln.

SARC Annual Meeting and SARC-BARINet Workshop

By Internationalisering, Akademi, Innovair, Other

Now SARC Annual Meeting and SARC-BARINet Workshop are open for registration.

SARC Annual Meeting will be held online on Nov. 13, 2020, 09:00-12:00.
For registration and programme visit the website here.

SARC-BARINet Workshop will be held online on Nov. 12, 2020, 13:00-17:00, and Nov. 13, 13:00-16:00.
For registration and programme visit the website here.

Sincerely
SARC

Saab received Innovation Award from Airbus

By Multi use, Internationalisering, Saab Aeronautics, Innovair, Vinnova, Other

Saab has received an Innovation Award from Airbus in recognition of its Overheat Detection System (OHDS) which was selected for the Airbus A350. The system consists of a fiber optic sensing line placed near the engines and bleed air ducts and includes optical integrators and processing hardware and software for collecting data and control.

The OHDS system was originally developed as part of the Gripen program and is now being further developed in international programmes also for other applications like fire warnings.

Read more on Saab website: Saab website and in an article in Professional Pilot Magazine

UK-Sweden Aerospace Call 2020 – projects funded

By Internationalisering, Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Innovair, Vinnova

The projects resulting from the UK-Sweden joint Aerospace Call 2020 are listed below:

Collaborative projects in aeronautics funded through the Innovair/ATI call:

FIBRESENSE
FibreSense is a collaborative research led by Rolls-Royce with Saab as the key collaborator. The project will develop on-engine sensing capability using novel fibre-optic technologies, enabling much higher resolution data compared to present technologies. It will significantly improve engine diagnostics, improving aircraft availability.

COMPASS
The COMPASS project will develop a new lightweight, energy efficient and cost-efficient solution for communication sensors and is a collaboration between Microchip and the Compound Semiconductor Catapult in the UK and Saab in Sweden. Small, lightweight sensors at lower cost could enable wide spread adoption of detect and avoid radars and imaging landing radars for all weather landings for commercial airplanes, resulting in safer flights and reduced energy consumption.

DEMAND-REPAIR
The DEMAND-REPAIR project will be led by GKN Sweden and will involve Sweden’s University West in Trollhättan and Phoenix scientific and TWI in the UK. The project will explore novel advanced manufacturing technologies and innovative titanium powders to repair the next generation of aero-engine components. Using these techniques to repair components will create drastic improvements to the sustainability of the industry, reducing raw material requirements and manufacturing efficiencies and extending the lifespan and maintenance of aircraft.

SIMLIGHT
The SIMLIGHT project, led by the ESI Group in Sweden and including Saab and the International technegroup in the UK will study the computational electromagnetic (CEM) simulation of the effects of lightning strikes on the fully connected aircraft. The project will enable design optimisation and reduced size, weight and increased efficiency of airborne electronics, as well as optimising electromagnetic compatibility and interference, improving the operational performance of aircraft and on board experience for passengers.

Open VISTA
The open Vista project is led by Saab in Sweden with GE Cheltenham as collaborators.  The project will evaluate the integration of Saab’s 3-D Terrain database and 3-D Synthetic Vision System into GE’s Open Flight Deck Architecture for both the commercial and military aerospace market. The project will significantly improve advanced avionics systems and flight decks, including applications for Synthetic Vision Systems (SVS), Terrain Awareness Warning Systems (TAWS) and digital moving maps. The technology will be an enabler to accelerating the progression of cockpit avionics and therefore safer operations. Additionally, such technology is likely to benefit the airlines in operations and therefore lower fuel burn by optimising approach paths into airports.

AMASING IMC
The project, led by Renishaw in the UK and with GKN Sweden as partners will help develop the technology required to build large structures in a laser powder bed fusion machine, making it possible to produce larger components at a higher deposition rate. This will enable mass savings to be made for future generations of parts and also whole-life emissions and cost savings.

Collaborative project in aeronautics funded through Vinnova/ ATI:

HEPBAS
This project is led by Electroflight in the UK, with Baines Simmons and Sweden’s Heart Aerospace and research institute RISE as collaborators. It will research, develop, and ground test an innovative prototype high-energy propulsion battery system for electric aircraft. This will help to accelerate the transition of short-haul air travel to electric propulsion.