Skip to main content

Beviljade projekt i demoutlysningen

By 30 April, 2024June 5th, 2024Arenor/SMF, Demonstration, Vinnova

Söktrycket i Vinnovas utlysning Flygtekniskt demonstratorprogram med SMF-deltagande som öppnade 15 december och stängde 15 mars var hårt: elva projekt sökte totalt 49 miljoner kronor. I slutänden beviljades fem projekt medel till ett värde av 22,5 miljoner kronor, vilket innebär en utökning av ramen med 2,5 miljoner kronor.

Projekten ska demonstrera morgondagens flygteknik. De beviljade projekten är:

  • GKN Aerospace: STROF – Lättviktsstrukturer för Open Fan motordemonstrator;
  • Nitiu: Development and production of conformable hydrogen storage for future hydrogen-powered aircraft;
  • A2 Research: AcouQual;
  • Insplorion: Optical hydrogen gas detection system for aircraft applications;
  • VCraft Aeronautics: Hyperlätt struktur till större obemannad hållbar flygfarkost.