Skip to main content

FTF tidskrift Bevingat

Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF) utger tidskriften Bevingat med 5-6 nr per år. Bevingat innehåller nyheter inom flyg-och rymdteknik i lätt tillgänglig form. Redaktör är Ulf Olsson, fd Teknisk direktör på Volvo Aero (numera GKN Aerospace Engines). Årets första nr 2017-1 är ute nu.
Bevingat kan laddas ner från FTF hemsida Länk till FTF Bevingat

Det finns också några läsvärda specialutgåvor 
– Bevingat i naturen 2014-2016
– Bevingad Flyghistoria 2014-2016
att ladda ner via denna länk: Bevingat Specialutgåvor