Skip to main content

SRIA – ny europeisk agenda för flyg-innovation

ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe) är den organisation som representerar samtliga intressenter inom Europas flygutveckling: EU-länder, flygindustri, flygbolag, flygplatser, forskningsinstitut, akademi, reglerande myndigheter, bränsletillverkare och luftfartsverk.

ACARE publicerar bland annat långsiktiga visioner och strategiska forsknings- och innovationsagendor som används av EU-kommissionen för att rikta in verksamheten inom forskningsprogram som Horizon 2020 och JTIs (Joint Technology Initiatives) som Clean Sky2 och SESAR 2020.

Vid det senaste mötet i ACARE:s högsta organ General Assembly, den 2 maj 2017 fastslogs en uppdatering av SRIA (Strategic Research and Innovation Agenda) som kommer att publiceras den 21 juni 2017 under flygmässan i Le Bourget, Paris.

Sverige deltar aktivt i ACARE, dels i General Assembly och Member States Group via Innovair-representanter utsedda av Näringsdepartementet, men även i de olika arbetsgrupper som tar fram underlaget för SRIA. Här deltar representanter för GKN, Saab, Swerea SICOMP och Innovair.
De mål som ACARE:s SRIA sätter upp ligger till grund för de nationella strategiska mål som sätts upp i vår egen NRIA Flyg.