Skip to main content

Aerospace Cluster Sweden växlar upp

Aerospace Cluster Sweden (ACS) är ett kluster för alla som är verksamma inom flyg och rymd och har ett extra fokus på små och medelstora företag. Klustret har varit verksamt under några år och nu håller man som bäst på att växa både när det gäller antalet medlemsföretag och geografisk placering i Sverige.

ACS driver bland annat SVIFFT-projektet som handlar om hur aktörer ska samverka, hur innovationer på ett effektivt sätt kan bli lönsamma produkter och hur vi i digitaliseringens tidevarv ska utveckla vår förmåga att producera. Tanken är att projektets resultat ska övergå i permanent verksamhet inom flyg och rymd och att även andra branscher ska kunna nyttja resultaten.

I European Aerospace Cluster Partnership (EACP), där ACS ingår, är 41 kluster från 15 länder medlemmar. Vid årets EACP General Assembly deltog förutom kluster från Europa även kluster från Brasilien, Kanada och USA. Många kluster är intresserade av ACS och vill träffas och göra matchmaking; här finns en stor möjlighet att samverka med en stor mängd företag med olika inriktning och kompetens.

Ny VD för ACS är Göran Berlemo med tidigare yrkesmässig hemvist på Saab.
Läs mer på www.aerospaceclustersweden.com