Skip to main content

SARC invigning 18-19 juni i Linköping

Swedish Aeronautics Research Center


Inbjudan till invigning av Swedish Aeronautics Research Center (SARC)

(please see English version below)

För att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga inom flygsektorn har INNOVAIR med hjälp av finansiering från VINNOVA tagit initiativ till att etablera et nationellt akademisk flygforskningscenter I Sverige. Det huvudsakliga motivet är att etablera ett forskningsnätverk av flygforskare i Sverige med förhoppningen om ett förbättrat och kontinuerligt samarbete mellan universitetet, forskningsinstitutioner och Svensk flygindustri. Centret upplägg har arbetats ut av ett arbetsgrupp bestående av representanter från INNOVAIR, KTH, LiU och Chalmers. Ansökan för centrets finnansering över en treårig period godkändes den 18 April av VINNOVA. Officiellt ska centret presenteras på en Kick-off evenemang på Linköping universitet (LiU) den från lunch den 18/6 till lunch den 19/6. Vi vill gärna att du kommer och se gärna till att doktorander som jobbar inom området också kommer med. Anmälan och ytterligare information kan fås på centrets hemsida www.sarc.center och vi hoppas att vi får se dig vi invigningen.
Slutligt program: sarc_kickoff_program_final

Med vänliga Hälsningar,

Anders Blom (INNOVAIR),
Prof. Dan Henningson (KTH),
Prof. Petter Krus (LiU),
Prof. Tomas Grönstedt (Chalmers)

www.sarc.center/kickoffInvitation to the opening of the Swedish Aeronautics Research Center (SARC)

In order to strengthen Sweden’s competitiveness and innovation capacity in the aviation sector, INNOVAIR has initiated the establishment of a national academic Aeronautics Research Center in Sweden with the help of funding from VINNOVA. The main motivation is to establish a research network of aeronautics researchers in Sweden with the intention of improving cooperation between the universities, research institutes and the Swedish aviation industry. The planning of the center activities has been carried out by a working group consisting of representatives from INNOVAIR, KTH, LiU and Chalmers. The application for the Center’s financing over a three-year period was approved on April 18th by VINNOVA. Officially, the center will be presented at a kick-off event at the host university, which is Linköping University (LiU), from lunch 18/6 to lunch 19/6. We would very much like you to attend and please invite any PhD students that work in the field to come along. Registration and further information can be found at the Center’s website www.sarc.center and we hope that we will see you at the inauguration.
The final program is attached: sarc_kickoff_program_final

Sincerely,

Anders Blom (INNOVAIR),
Prof. Dan Henningson (KTH),
Prof. Petter Krus (LiU),
Prof. Tomas Grönstedt (Chalmers)

www.sarc.center/kickoff

In the event of problems or concerns please contact the kick-off organization committee at kickoff@sarc.center or ingo.staack@liu.se