Skip to main content

EREA position paper: “Accelerating transition towards climate neutral aviation”.

Flygforskningsinstitutens samarbetsorganisation EREA har gett ut ett kort position paper med rubriken “Accelerating transition towards climate neutral aviation”. Dokumentet kan laddas ner HÄR.