Category

Other

LOCOMACHS UK EVENT – 16th June

By Saab Aeronautics, Innovair, Other

LOCOMACHS comes from the full project name – LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures

The EU project LOCOMACHS was set up to focus on significantly reducing or totally eliminating the most time-consuming and hence non-added value operations within aerostructure assembly. 32 PARTNERS took part in LOCOMACHS, including some of the most prominent research institutes and universities in Europe as well as the leading European SMEs and large industries within the aeronautics sector. The project is led by Saab AB. More on www.locomachs.eu

At a special event “ADVANCED AEROSTRUCTURE TECHNOLOGY FORUM 2016 – 16th JUNE” in Coventry, UK the results from the LOCOMACHS project will be presented.
Event program here: AAF-Agenda-2016
Event info here: LOCOMACHS EVENT

Utlysning från KTH Hållbar Luftfart

By Innovair, Other

Centrum för Hållbar Luftfart på KTH, som finansieras av Trafikverket, har en utlysning av forskningsanslag för projekt med inriktning att minska buller samt övriga miljöeffekter från flygtrafik. Utlysningen stänger 30/4.
Utlysningstexten kan laddas ner här: Utlysningstext CSA_SvCall Text CSA_Eng

Mera om Centrum för Hållbar Luftfart på KTH på denna länk: KTH Centrum för Hållbar Luftfart

Deadline för abstracts förlängd till 15 mars

By Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Arenor/SMF, Innovair, Vinnova, Other

OBS – deadline för abstracts har förlängts till 15 mars.


Flyg- och Rymdtekniska Föreningen arrangerar i samverkan med INNOVAIR kongressen ”AEROSPACE TECHNOLOGY 2016 – Swedish aerospace technology in a globalised world” 11-12 oktober 2016 på Quality Hotel Friends i Solna.

Mera information på kongressens hemsida www.ft2016.se

Call for Papers kan också laddas ner här: Invitation-and-Call-for-Paper_Aerospace-Technology-2016

Avtal mellan Clean Sky och svenska regioner 17/2

By Arenor/SMF, Innovair, Vinnova, Other

Onsdag den 17 februari tecknades ett avtal mellan det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och två svenska regioner: Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Avtalet ska stärka samarbetet mellan en av EU:s största miljö- och forskningssatsningar och de svenska framstående klustren inom flygindustrin.

Länk till VINNOVAs pressmeddelande: VINNOVA pressmeddelande 2016-02-16
Länk till Clean Sky pressmeddelande: Clean Sky pressmeddelande 2016-02-17

MoU-signering 160217

Avtalet undertecknas vid en webbsänd ceremoni på Vinnova.
Speakers:
– Charlotte Brogren (Director General, Vinnova): Welcome/Introduction
– Hanna Bergdahl (Aeronautics R&I, Ministry for Enterprise and Innovation): Aeronautics in Sweden – Importance and Strategies for the Future
160217 Speech Hanna Bergdahl
– Anders Blom (Programme Director, Innovair): Positioning of Today’s MoU into the Swedish Innovation System for Aeronautics
160217 Blom Innovair presentation.MoUsigning CS
– Eric Dautriat (Director, Clean Sky Joint Undertaking): The Purpose of these MoUs and Expected Synergies. 160217 Dautriat Clean Sky slides for Innovair, Stockholm Se också videopresentation på annan sida: LÄNK
– Hans Fogelberg (Senior Advisor, Region Västra Götaland): Regional Strategy and Expected Synergies
160217 Clean Sky 2-VGR-Fogelberg
– Peter Larsson, Senior Advisor, Region Östergötland
160217 Presentation Region RÖ Peter Larsson
– Anna Rehncrona, Head of Operations, Aerospace Cluster Sweden: Regional Strategy and Expected Synergies

 

Svensk Aerospace kongress 2016

By Innovair, Other

Flyg- och Rymdtekniska Föreningen arrangerar i samverkan med INNOVAIR kongressen ”AEROSPACE TECHNOLOGY 2016 – Swedish aerospace technology in a globalised world” 11-12 oktober 2016 på Quality Hotel Friends i Solna.

Call for Papers kan också laddas ner här: Invitation-and-Call-for-Paper_Aerospace-Technology-2016

Alla papers från kongressen FT2016 finns på länken: https://ftfsweden.se/kongress-2016/

 

ACARE Success Stories

By Other

ACARE – Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe – har existerat i 15 år, vilket uppmärksammades vid Aerodays 2015 i London 20-22 oktober. I samband med detta publicerades en rapport med titeln: Aviation – 15 years of Research and Innovation Success Stories”ACARE_Success_Stories 2015

Här också en årsrapport om ACARE aktiviteter 2014-2015:
ACARE Annual report 2014-15vs0.7 25Sept15

Mera på ACARE hemsida: www.acare4europe.com