Skip to main content
Category

Saab Aeronautics

Innovair at Sweden Innovation Days 2022

By Akademi/SARC, Arenor/SMF, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Multi use, Saab Aeronautics, Vinnova

Innovair arranged a seminar at Sweden Innovation Days in Dubai 17-20 January 2022 with the title:
“How we manage to keep our national aerospace sector up there with the big ones”.
Innovair, Sweden’s national strategic innovation programme for aeronautics, is a collaborative and strategic organisation developing, initiating, and fulfilling strategic initiatives in selected areas to strengthen the conditions for the aeronautics sector in Sweden. A range of stakeholders gave their views on how they are able to do what they do with coordination and support from Innovair.
The presenters were:
Anders Blom, Innovair
Petter Krus, SARC
Sofia Öhnell, RISE
Fredrik Olofsson, ACS
Robert Hell, GKN
Göran Bengtsson, Saab

The integrated presentations can be downloaded here: Innovair – Sweden Innovation Days 2022

Hallå – P-O Marklund

By Innovair, Other, Saab Aeronautics

P-O Marklund är teknologi- och innovationsdirektör för flygverksamheten inom Saab Aeronautics, och ny i Innovairs styrgrupp.

Sveriges främsta flyg­tekniska konkurrensfördel?

Det är tveklöst vår historik. Att vi har lyckats vara en etablerad flygnation under så många år är faktiskt den enskilt största dörröppnaren in i internationella samarbeten och skälet till att vi ofta blir tillfrågade att vara med. Detta ska vi värna om.

Vad kan Innovair göra?

Sverige behöver en samlad röst och kraft inom flygteknik. Vi har som nation inte råd att driva flera olika agendor; vi behöver satsa gemensamt på denna typ av verksamhet i framtiden – oavsett om man jobbar med stridsflyg, elflyg, motorteknik eller akademisk forskning. Flygteknik är och kommer fortsatt att vara en katalysator för annan teknikutveckling. Utan Innovair skulle det behöva skapas något nytt som tar den uppgiften och det känns ju onödigt. Låt oss fortsätta med detta inom ramen för Innovair.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i styrgruppen?

Jag har själv forsknings­bakgrund och är disputerad, även om det var många år sedan och inom bilindustrin. Jag har också lång erfaren­het av forsknings- och innovationsverksamhet i mina roller på Saab där jag snart närmar mig 20-årsstrecket. Plus självklart ett genuint flygintresse som jag främst exercerar genom att flyga en Piper Arrow som jag är delägare i.

Clean Aviation är i gång

By Akademi/SARC, Arenor/SMF, Clean Sky/Clean Aviation, Demonstration, GKN Aerospace, Internationalisering, Multi use, Other, Saab Aeronautics, Vinnova

Clean Aviation – efterföljaren till EU-kommissionens två gigantiska offentlig-privata partnerskap för klimatneutralt flyg, Clean Sky respektive Clean Sky 2 – är nu i gång. Clean Aviation trädde i kraft den 30 november 2021 och är en del av Horizon Europe, det nionde ramprogrammet.

Sveriges flygtekniska innovationsaktörer har hållit en hög profil i de föregående satsningarna med förhållandevis stort deltagande och framgångsrika demonstratorinsatser. I och med detta är vi välpositionerade för Clean Aviation och kommer med rätt nationella satsningar att kunna ta stort ansvar för att de uppsatta klimatmålen för framtidens flyg ska kunna nås.

Det nya partnerskapet innehåller tre huvudspår: hybridelektriska och helelektriska koncept för regionalflyg, ultraeffektiva flygplansarkitekturer för medelstora flygplan och vätgasdrift för flera flygplansstorlekar. Liksom tidigare bygger allt på ett unikt arbetssätt där de bästa idéerna och talangerna från industri, akademi, forskningscentra och SMF sammanförs.

Läs mer på clean-aviation.eu.

Clean Aviation Scientific Advisory Body – Interested to be a candidate?

By Akademi/SARC, Demonstration, GKN Aerospace, Innovair, Internationalisering, Saab Aeronautics, Vinnova

The Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) is a public-private partnership, launched under the Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation, between the European Union represented by the European Commission and the European aviation sector. Running from 2021 until 2031, its total budget will exceed 4.1 billion€, of which 1.7 billion€ will be funded by the European Union.

The Call for Expression of Interest for Members of the Clean Aviation Scientific Advisory Body is now open. Please find all information on this link.

The Call for Expression of Interest will close on Wed. 5 January 2022, 12:00 CET.

New project: Technical roadmap towards fossil-free aviation

By Akademi/SARC, GKN Aerospace, Innovair, Other, Saab Aeronautics

Saab together with Swedish aviation industry partners and universities, will lead a project aiming to establish a technical roadmap towards fossil-free aviation. The project is supported by the Swedish Energy Agency and focuses primarily on the Swedish and Nordic market.

The project is a collaboration between leading Swedish aviation companies and universities. Saab and GKN Aerospace are participating from the industry side while Linköping University and Chalmers University of Technology represent academia. The research network Swedish Aerospace Research Center (SARC) is supporting the work as well as the distribution of the results. Transparency is a key value within the project and the reports, data and publications will be made public and accessible for the research community. The project will also work with representatives from Innovair, Svenskt Flyg (Swedish Aviation) and Aerospace Cluster Sweden.

Read more in this Press release from Saab.