AirTN

AirTN – Air Transport Net
Organisationen försöker hitta möjligheter till gemensam forskning som utan internationellt samarbete troligen inte skulle kunna ske, antingen beroende på finansiella eller tekniska begränsningar. 19 länder deltar med representanter som antingen kommer från ministerier eller forskningsfinansiärer (Sverige deltar genom Vinnova) och dessutom är EREA och Eurocontrol associerade till AirTN.
AirTN hemsida:  www.airtn.eu

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »