Arenor

NRIA Flyg 2013 Rekommendation 2 – Stärk arenorna för flygproduktion

Vi föreslår att bättre strukturer för SMF inom produktion utvecklas med stöd från industriforskningsinstitut. Detta för att så stor del som möjligt av innovationskedjan ska behållas i Sverige, och för att vi ska skapa avancerad sysselsättning inom landets gränser.

I dag finns ingen tydlig supportstruktur som skapar möjligheter för SMF att delta i utveckling och produktion. Det finns behov av stöd och resurser till SMF för att komma i kontakt med flygindustrin, förstå industrins behov och delta i flygindustrins FoU-program. Det finns även behov av resurser för att utveckla och verifiera intressanta (identifierade) teknologier för flygindustrin till rätt mognadsnivå.

Vi rekommenderar att arenor skapas där SMF i samverkan med de stora företagen kan bygga upp centraliserade kompetenser, som gör att de kommer i självklar fråga när dessa kompetenser efterfrågas. Målet är att dessa arenor utvecklas till globala aktörer, där de på ett självklart sätt efterfrågas även internationellt, och att vi inte stannar vid dessa två utan skapar förutsättningar för byggandet av fler arenor. Arenorna fungerar med stöd från en större nätverksstruktur uppbyggd av institut, akademi och storföretag tillsammans. Även regionerna bidrar med viktigt stöd.

Arenorna kommer att skapa stora möjligheter till samverkan mellan teknikområden och strategiska forsknings- och innovationsagendor, exempelvis lättvikt, transport och produktion (där vissa även framför liknande rekommendationer som denna).

I dagsläget finns förutsättningar för byggandet av två sådana arenor:
• arena för metallteknologi i Trollhättan (PTC Innovatum);
• arena för kompositteknik i Linköping (Compraser).
Sammanfattande presentation 2016-09: innovairs-arskonferens-20-sept-2016-arenorna_walivaara_ramberg
Sammanfattande presentation 2017-09: Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Wälivaara-Ramberg_SMF _Arenor

Detta realiseras nu enligt följande:

Compraser Labs, Linköping
Compraser Labs är Sveriges ledande resurs för produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter med fokus på industriella problem och lösningar.
Sammanfattande presentation 2014-09: INNOVAIR ÅM 140924 CompraserLabs_Swerea
Sammanfattande presentation 2015-09: INNOVAIR ÅM 150922 P5_CompraserLabs_Swerea_20150922
Sammanfattande presentation 2016-09: innovairs-arskonferens-20-sept-2016-arenorna_walivaara_ramberg
Sammanfattande presentation 2017-09: Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Wälivaara-Ramberg_SMF _Arenor

Mera på  www.compraserlabs.se

Compraser v141024

 

 

 

 

 

 

Produktionstekniskt Centrum (PTC) – Innovatum, Trollhättan
PTC ligger på Innovatum i Trollhättan och drivs som ett Partnerskap med målet att stärka samverkan med små och medelstora företag i regionen. PTC är grundat av Innovatum, Högskolan Väst, Saab Automobile och GKN Aerospace (tidigare Volvo Aero).
Sammanfattande presentation 2014-09: INNOVAIR ÅM 140924 PTC_Produktionstekniskt_Centrum
Sammanfattande presentation 2015-09: INNOVAIR ÅM 150922 P6_Arena_för_metallteknologi_PTC_Trollhättan_150921
Mera på: www.innovatum.se/starta-och-utveckla/produktionstekniskt-centrum

PTC Trollhättan v141024

 

 

 

 

 

 

“GRÄNSGÅNGARE”
En del av arenabyggandet bör utgöras av så kallade gränsgångare, som kan vara forskningsledare från institut, akademi eller storföretag som involverar SMF i ett forsknings- eller demonstratorprogram via seniorforskare, industri-/ universitetsdoktorander, examensarbetare eller studentprojekt. SMF har då möjlighet att bli involverade via egen personal och dessa gränsgångare för att få till sig ny eller verifiera egen teknologi, samtidigt som deras rekryteringsprocess stärks. Här fyller således instituten en viktig mentorroll för att stärka SMF:s konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »