UTLYSNINGAR

Sidan innehåller information om och länkar till aktuella utlysningar inom nationella och Europeiska forskningsprogram.

2018-07: UK-Sweden Call for Proposals for Aerospace R&D projects: EUREKA LINK

2017-06: NFFP7 – Utlysning 1: LÄNK NFFP7

2016-12: Länk till alla aktuella VINNOVA utlysningar: HÄR

2016-05: SIP Produktion2030 har en aktuell utlysning som stänger 2016-06-14.
Mera info på denna länk: http://www.produktion2030.se/nyheter/utlysning-om-nya-produktionsmetoder-och-produktionstekniker-oppen-nu/
och via VINNOVAs hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-produktion/

2016-03: Utlysning från Centrum för Hållbar Luftfart KTH (Trafikverket) för projekt med inriktning att minska buller samt övriga miljöeffekter från flygtrafik.
Utlysningstexten här: Utlysningstext CSA_Sv;  Call Text CSA_Eng

2015-06: Utlysning från Vinnova inom INNOVAIR: Demonstratorprogrammet SWE-DEMO 2016-
Utlysningstexten här: Utlysning SWE-DEMO-2015-06-11
Informationsmöte hålls på Vinnova 24 augusti 2015 kl 9-12.
Här en länk för anmälan: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2015/150824-Informationsmote-om-SWE-DEMO/

2015-04: Utlysning inom ERA-NET Transport: “Sustainable Logistics and Supply Chains”. Mera på VINNOVA:s hemsida: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Nyheter/20151/150331-ERA-NET-Transport/
eller direct på ERA-NET hemsida: http://transport-era.net/research-calls/sustainable/

2015-01 VINNOVA – Utlysningar inom flera Strategiska Innovationsprogram
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar
Bl. a. följande:

Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-produktion
Stänger 2015-03-10

Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-lattvikt
Stänger 2015-03-10


2014-10-08 Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) – 
Generiska metoder och verktyg för framtida produktion
SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher. Utlysningstexten här: SSF utlysning 2014-10-08

2014-09-17 KK-stiftelsen
KK-stiftelsen presenterar 6 utlysningar inom forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Totalt har stiftelsen avsatt 400 miljoner kronor per år under både 2014 och 2015. Se pressrelease här: KK-stiftelsen pressrelease 2014-09-17

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »