NFFP170127_GKN Klusterledare och uppgifter_Johan Vallhagen