GKN_Aerospace_Sweden_i_internationellt_samarbete_om_nästa_generations_stridsflygmotor