Skip to main content
search

Clean Aviation blir verklighet

Inlägg av 23 februari, 2021mars 18th, 2021Övrigt

Europeiska kommissionen har offentliggjort sitt förslag för framtida europeiska partnerskap inom ett antal strategiska industrisektorer, däribland flyg, som en del av EU:s ramprogram Horizon Europe för forskning och innovation. Det europeiska partnerskapet för ren luftfart, Clean Aviation, kommer att bygga på det arbete som hittills gjorts inom programmen Clean Sky och Clean Sky 2 och bedriva forskning och innovation för att säkerställa flygets klimatneutralitet till 2050.

Close Menu