Skip to main content
search

Vårutlysningar från Vinnova

Inlägg av 19 mars, 2022mars 25th, 2022Övrigt

Allt blir lite lättare när våren kommer. Speciellt med finansieringshjälp. Vinnova kanaliserar vårpengar i tre aktuella utlysningar.

Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Senast år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vinnova vill med detta erbjudande ge stöd till initiativ ledda av civilsamhället som bidrar till något av följande fokusområden: hållbar industri, hållbar mobilitet, hållbar samhällsbyggnad eller hållbara matsystem.

Sista ansökningsdag är 6 april. Mer info finns här.

Eureka – Accelerera hållbarhet

Eureka-kluster är tematiska finansierings­program med syfte att främja internationell samverkan ochstärka europeisk konkurrenskraft. Klustren har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Nu går klustren samman i en första gemensam utlysning med fokus på hållbar digital omställning och industri.

Sista ansökningsdag är 2 maj. Mer info finns här.

Checkar för innovationsupphandling

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar.

Sista ansökningsdag är 25 maj. Mer info finns här.

Close Menu