Skip to main content
search

Rubrik: Övergripande utvärdering av NFFP-/Innovair-projekt

Fyll i detta formulär en gång samlat för de projekt du handleder (alltså inte per projekt).

Ange ditt namn.
Ange din organisation.

Har ni upparbetade kontakter med andra högskolor inom ditt arbetsfält eller ser ni behov av att skapa sådana, exempelvis vad gäller metodologi, datanyttjande, experimentella resurser och liknande synergier?

Close Menu