Skip to main content
search

Utvärdering av enskilt NFFP-/Innovair-projekt

Fyll i detta formulär för vart och ett av alla NFFP-/Innovair-projekt som du handleder.

Ange ditt namn.
Ange din organisation.
Ange projektnumret från Vinnovas portal.

1. Projektets akademiska nivå
Hur bedömer du projektets akademiska nivå, i termer av verkshöjd och möjligheter till publiceringar?

2. Projektets utfall och genomförande i förhållande till plan
Hur bedömer du att projektet har fungerat i förhållande till ursprunglig planering?

3. Samverkan med industrin inom projektet
Hur bedömer du att samverkan med industrin har fungerat inom projektet?

4A. Projektets utsikter till målgång inom finansieringsperioden
Bedömer du att projektet blir klart inom nuvarande finansieringsperiod, eller krävs det förlängning?
Om det krävs förlängning, hur stor ytterligare finansiering bedömer du behövs för färdigställande?
Om det krävs förlängning, hur mycket ytterligare tid bedömer du behövs för färdigställande?

5A. Fortsättning efter avslutat projekt
Även om du bedömer att projektet blir klart i föregående fråga, bedömer du att projektet bör följas av ett nytt projekt som fortsätter i ungefär samma spår?
Om ja ovan, ange vilken TRL nuvarande projekt realistiskt kan uppnå.

Close Menu