Skip to main content
search

Utvärdering av enskilt NFFP-/Innovair-projekt

Fyll i detta formulär för vart och ett av alla projekten i ditt kluster.

Ange ditt namn.
Ange ditt teknikkluster.
Ange projektnumret från Vinnovas portal.

1. Projektets akademiska nivå
Hur bedömer du projektets akademiska nivå, i termer av verkshöjd och möjligheter till publiceringar?

2. Projektets betydelse för industrin på kort sikt
Hur bedömer du relevans och betydelse hos projektet för era industriella behov på kort sikt, i termer av påverkan på era affärsmöjligheter inom fem år?

3. Projektets betydelse för industrin på lång sikt
Hur bedömer du relevans och betydelse hos projektet för era industriella möjligheter på lång sikt, i termer av uppbyggnad av förmåga på längre sikt än fem år, exempelvis genom deltagande i nationella/internationella demonstratorprogram?

4. Projektets utfall och genomförande i förhållande till plan
Hur bedömer du att projektet har fungerat i förhållande till ursprunglig planering?

5. Samverkan med akademin inom projektet
Hur bedömer du att samverkan med akademin har fungerat inom projektet?

6A. Projektets utsikter till målgång inom finansieringsperioden
Bedömer du att projektet blir klart inom nuvarande finansieringsperiod, eller krävs det förlängning?
Om det krävs förlängning, hur stor ytterligare finansiering bedömer du behövs för färdigställande?
Om det krävs förlängning, hur mycket ytterligare tid bedömer du behövs för färdigställande?

7A. Fortsättning efter avslutat projekt
Även om du bedömer att projektet blir klart i föregående fråga, bedömer du att projektet bör följas av ett nytt projekt som fortsätter i ungefär samma spår?
Om ja ovan, ange vilken TRL nuvarande projekt realistiskt kan uppnå.

8. Projektets bidrag till övergripande nytta
Hur väl bedömer du att projektet bidrar till den förväntade övergripande nyttan av klustret i termer av bredd kontra djup, TRL-nivå och liknande?

Hur väl bedömer du att projektet skapar synergier med närliggande projekt inom klustret (inklusive tidigare NFFP-projekt och projekt inom andra program) och undviker överlapp eller ”glapp” mot dessa?

Close Menu