Skip to main content
search

Bli leverantör till flygindustrin!

Onsdagen den 4:e mars hölls ett inspirationsseminarium på Innovatum i Trollhättan. 40 personer deltog, och ca 15 små och medelstora företag fanns representerade. Seminariet vände sig till små och medelstora företag som är intresserade av att närma sig flygindustrin.

Det samlade värdet av flygföretagens verksamhet i Sverige uppgår till cirka 20 miljarder kr per år. Flygindustrin och flygforskningen genererar mer än 12 000 kvalificerade arbetstillfällen runt om i Sverige. Både GKN Aerospace och Saab Aeronautics vill gärna ha kompetenta, svenska underleverantörer. På seminariet berättade de om vad som krävs för att bli certifierad som leverantör.

Två mindre företag berättade också om hur de lyckades att bli certifierade och vad det kommer att innebära för deras framtid och utveckling. Forskningsinstitutet Swerea berättade om finansieringsmöjligheter tillsammans med Compraser Labs och Innovatum.

Dessutom erbjöds möjligheten att göra ett studiebesök hos Brogren Industries efterföljande vecka.

Presentationerna från varje talare finns att ladda ner nedan.

Program

Moderator       Carolina Pettersson

Titel och talare               

 • Introduktion – En möjlighet att utvecklas
  Mats Lundin, VD, Swerea IVF
 • Flygmotorbranschen – Möjligheter och utmaningar för nya leverantörer
  Anders Wikman, Inköp projekt R&T, GKN Aerospace
 • Procurement Guidelines Aeronautics Airframe
  Johan Eldh, Gruppledare inköp, Saab Aeronautics
 • Från prototyptillverkare till serieleverantör
  Börje Andermård, VD, Brogren Industries
 • Tooltecs resa mot certifiering
  Claes Haraldsson, VD, Tooltec
 • Mingelfika och frågestund
 • Finansiering, nätverk och kompetensutveckling
  Bengt Wäliwaara, verksamhetsledare, Compraser Labs och
  Tommy Christensen, projektkoordinator, Innovatum
 • Frågor och diskussion
 • Studiebesök på Produktionstekniskt Centrum
  Joakim Skoog, verksamhetsledare, PTC

     

Close Menu