Workshop Flygbuller 9 okt

Inlägg av 5 september, 2017 Övrigt
Workshop om Flygbuller arrangeras måndag 9 oktober av KTH Centrum för Hållbar Luftfart (CSA).
Se program: CSA Workshop 2017