Skip to main content
search

SARC-kurs i hållbarhet

Inlägg av 15 mars, 2021mars 18th, 2021Övrigt

SARC startar en doktorandkurs i hållbarhet för flyg- och rymd­tillämpningar. Kursen ger en översikt av FN:s hållbarhetsmål (SDG) och tillhandahåller verktyg för bedömning av och utveckling mot ökad hållbarhet för forskning och innovation. Syftet är att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor i deltagarens egna och andra deltagares pågående projekt och att förbättra deltagarens förmåga att ta itu med dessa frågor i sitt eget arbete.

Akademiska onlineföreläsningar kombineras med inspel av företrädare för flyg- och rymdföretag som knyter teorin till dagens och morgon­dagens praktik.

Kursen ges i samarbete med Graduate School of Space Technology och hålls 20 april – 31 maj 2021. Anmälan sker här senast 16 april.

Close Menu