Skip to main content
search

Vårutlysning från SMF Flyg

Inlägg av 2 mars, 2022mars 21st, 2022Övrigt

SMF Flyg är det strategiska innovationsprogrammet Innovairs SMF-satsning för flygproduktion riktat mot små och medelstora företag (SMF) som vill utvecklas inom flygteknik och stärka sina samarbeten i flygindustrin.

En ny utlysningsomgång pågår under våren med deadline 22 april. Syftet är att skapa möjlig­heter för SMF att, enskilt eller i samverkan, bli en del i leverantörskedjan till den internationella flygindustrin och att ge SMF möjlighet att ta del av större företags eller instituts kunskap och erfarenhet genom projektsamverkan.

I utlysningen ges möjlighet för SMF att i samarbete med två produktionsarenor (PTC Innovatum och Compraser Labs) ta del av kompetens och utrustning. Projekten kan också vara av en annan karaktär där samarbete mellan SMF och större företag eller högskola/institut är mer ändamålsenligt.

Allt du behöver veta om utlysningen hittar du här.

Close Menu