Skip to main content
search

Hallå – Carlos Xisto

Inlägg av 13 juni, 2024juni 16th, 2024Övrigt

Carlos Xisto är docent i flygframdrift vid Mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers, och leder Transportteknik inom Chalmers styrkeområde Transport.

Vilka är de viktigaste faktorerna för en grön omställning av flyget?

Kontinuerlig utveckling av klimatvänlig flygteknik och verksamhet; ökad förståelse för flygets inverkan på klimatet; utveckling av socioekonomisk ansvarsfull politik.

Vad behöver svensk flyginnovation att sätta världen på kort sikt för att kunna nå uppsatta mål på lång sikt?

Det finns ingen ”silver bullet”. Flyg är en mycket energiinten­siv sektor som kräver olika lösningar för olika tillämpningar (se NRIA Flyg 2024). Flygindustrin i Sverige bör ha ett nära samarbete med flygplans- och motorintegratörer i demonstrationsprogram, och inom akademin behövs ett kontinuerligt stöd för strategiska beslut om teknikutveckling.

Finns det någon viktig fråga som inte diskuteras i debatten i dag?

Debatten är alltför fokuserad på politik, beskattning och undvikande av flyg. Samhällsekonomiskt ansvar är viktigt, men Sverige som ett litet land kan bidra mycket mer med teknik och skickliga ingenjörer. 2022 släppte flygindustrin ut 800 Mt CO2; om Sverige bidrar med teknik som kan förbättra effektiviteten över hela världen med 1 % betyder det att vi har bidragit med en minskning med 8 Mt CO2, vilket är mer än fyra gånger vad flyget släppt ut i Sverige för samma år enligt OECD.

Close Menu