Skip to main content
search

Årskonferensen 2017 – presentationer

INNOVAIR Årskonferens i Stockholm 2017-09-20 

Välkomnande
Charlotte Brogren, Vinnova
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Brogren

Vad har hänt under året?

Anders Blom, Innovair
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Blom_Vägen framåt 2016-09
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Blom_INNOVAIR.utvärdering-170831

NFFP inklusive internationella satsningar och SMF-program
Mats-Olof Olsson, FMV
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Olsson_NFFP

Aerospace Cluster Sweden

Göran Berlemo, ACS
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Berlemo_ACS

Tillväxtverkets SVIFFT-projekt

Leif Johansson, Innovatum
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Johansson_SVIFFT_2.0

Regionfonderna – satsningar på flyg och samarbetsavtal med
EU Clean Sky 
Hans Fogelberg, VGR
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Fogelberg_Regionerna

Produktionsarenor, SMF-satsningar och samverkan andra SIP:

– Compraser Labs Bengt Wälivaara, Swerea SICOMP
– PTC Cecilia Ramberg, Swerea IVF
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Wälivaara-Ramberg_SMF _Arenor

Trafikverkets FoI-portfölj inom luftfartsområdet
Marie Fridolin, Trafikverket
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Fridolin_Trafikverket Luftfartsportföljen

Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling
Rickard Stridh, FM
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Stridh_Försvarsmaktens FoU

Internationalisering – Brasilien

Ulf Anderini, Saab
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Anderini_Internationell samarbete – Brasilien

Internationalisering – UK
Robert Lundberg, GKN
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Lundberg_UK-SE

SWE Demo – pågående projekt

Maria Weiland, Saab och Robert Lundberg, GKN
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Weiland_SAAB SWE Demo projektet
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Lundberg_GKN SWE Demo projektet
LÄNK till film om Open Rotor Provning: Open Rotor Safran
GKN:s delar syns mellam 28-45 sek, i montering och balansering)

Nästa generations transportsystem
Gunnar Frisk, Saab
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Frisk_Nästa generations transportsystem v1.03

Nationellt akademiskt forskningscenter för flygteknik

Dan Henningson, KTH
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Henningsson_SARCv2.2

Avslutning och vägen framåt
Anders Blom, Innovair
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Blom_Innovair-Vägen framåt

Close Menu